Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Ekspordi Ekspordi

Sport
Hooldustöötaja täienduskoolitus

Aeg: 2017-10-02T10:00:00+03:0002.10.2017, 10:00 - 06.10.2017 17:00
Koht:
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kontaktisik: Merlis Karja-Kännaste
Telefon: 737 0209
Lingid:
E-post: merliskarjakannaste@nooruse.ee
Pilet: Tasuta!

Olete oodatud hooldustöötajate täienduskoolitusele!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“

Sihtrühm ja selle kirjeldus
Tellimus on suunatud eelkõige madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Sihtrühmaks on tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, kes vajavad erialast täienduskoolitust. Eestis on jätkuvalt akuutne vajadus hooldustöötajate täienduskoolituste järele, sest sageli asuvad tööle ilma erialase koolituseta inimesed. Kuna kaadrivoolavus on suur ning tingitud nii madalast palgast kui ka raskest tööst, siis on käesolev koolituse sihtgrupp väga tänulik eelpool nimetatud kursuste läbimise võimaldamisest. Koolitus on suunatud just madalama haridustasemega, aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele või täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele. Hooldustöötaja täienduskoolituse läbinu oskab väärtustada kutseala ja eetikat, omab valmisolekut meeskonnatööks ning oskab iseseisvalt rakendada kutsealaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides.

Täienduskoolituste eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks hooldusteenuse pakkujana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Grupi optimaalne suurus tagab võimaluse aktiivselt osaleda kursuse praktilistes tegevustes.

Eesmärk ja õpiväljundid
Hooldustöötaja täienduskoolituse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks hooldusteenuse pakkujana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Pärast koolituse läbimist õppija:
1. väärtustab oma kutseala;
2. järgib kutse-eetika nõudeid, oskab teha eetilisi ja seadusest lähtuvaid valikuid;
3. omab valmisolekut meeskonnatööks;
4. oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
5. oskab iseseisvalt rakendada oma kutsealaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides;
6. töötab tervist ja keskkonda säästes.

Rohkem infot ja registreerimine: http://www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/544/
Muudetud: 20.12.2016, 23:30
Vaatamisi: 938
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31