Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Sport
Hooldustoimingute täienduskoolitus

Aeg: 2017-09-05T10:00:00+03:0005.09.2017, 10:00 - 07.09.2017 17:00
Koht:
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kontaktisik: Merlis Karja-Kännaste
Telefon: 737 0209
Lingid:
E-post: merliskarjakannaste@nooruse.ee
Pilet: Tasuta!

Olete oodatud hooldustoimingute täienduskoolitusele!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“

Õpiväljundid
Pärast koolituse läbimist õppija:

väärtustab oma kutseala;
järgib kutse-eetika nõudeid, oskab teha eetilisi ja seadusest lähtuvaid valikuid;
omab valmisolekut meeskonnatööks;
järgib a- ja antiseptika reegleid ning oskab teostada jäätmekäitlust enda tervist ja keskkonda säästes;
oskab iseseisvalt rakendada oma kutsealaseid teadmisi ning oskusi järgnevates hooldustoimingutes: voodi tegemine, klistiir, isikliku hügieeniga seotud toimingud, õe abistamine toitmissondi ja püsikateedri paigaldamisel.

Sihtrühm ja selle kirjeldus
Sihtrühmaks on tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, kes vajavad erialast täienduskoolitust. Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja/või keskhariduseta täiskasvanutele. Grupi optimaalne suurus on 14 osalejat, mis tagab võimaluse aktiivselt osaleda kursuse praktilistes tegevustes.

Tellimus on suunatud eelkõige madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Teemad
Hooldustöö: hooldustöö väärtused ja eetika; koostöö tähendus hooldustöös; Hooldustoimingud avahoolduses, hooldus- ja tervishoiuasutustes. Hoolduse alused: inimese elamistoimingud ja neid mõjutavad tegurid;
Turvaline keskkond ja hügieen: A- ja antiseptika, jäätmekäitlus;
Hooldustoimingud: Hooldustoimingud ( voodi tegemine, Isikliku hügieeniga seotud toimingud, klistiir, õe abistamine toitmissondi ja püsikateedri paigaldamisel);
Hooldusabivahendid: meditsiiniabivahendid, hügieenivahendid.

Rohkem infot ja registreerimine: http://www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/551/
Muudetud: 20.12.2016, 23:28
Vaatamisi: 1051
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31