Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Ekspordi Ekspordi

Sport
Suhtlemine psüühilise erivajadusega inimesega

Aeg: 2017-05-03T10:00:00+03:0003.05.2017, 10:00 - 19.05.2017 17:00
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kontaktisik: Merlis Karja-Kännaste
Telefon: 737 0209
Lingid:
E-post: merliskarjakannaste@nooruse.ee
Pilet: Tasuta!

Olete oodatud koolitusele "Suhtlemine psüühilise erivajadusega inimesega"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“.

Sihtrühm ja selle kirjeldus
Koolitusele on oodatud inimesed, kes töötavad tervishoiuasutuses või sotsiaalhoolekandes ja/või omastehooldajatena. Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja/või keskhariduseta täiskasvanutele. Grupis on 15 inimest, mis tagab, et kõik saavad kursuse praktilistes tegevustes aktiivselt osaleda.

Õppe alustamise nõuded: Soov toetada ja abistada psüühilise erivajadusega inimesi.

Tellimus on suunatud eelkõige madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

omab põhiteadmisi erinevate psüühikahäiretega inimeste ootustest ning erivajadustest;
oskab lähtuvalt kliendi toimetulekuvõimest valida sobiva suhtlemisviisi, mille tulemuseks on nii kliendile kui töötajale rahulolu pakkuv suhtlemine;
oskab klienti toetada tema suhtlusvõrgustiku hoidmisel.

Teemad
Auditoorse töö teemad (42 akadeemilist tundi)

Psüühikahäired: mõiste, liigid (haigused, intellektipuue), sümptomid, põhjused (4 akadeemilist tundi);
Eetika põhimõtted. Kliendikesksuse mõiste (2 akadeemilist tundi);
Kliendikeskse suhtlemise põhimõtted (kontakti loomine, suhtlemistasandid, väärtused ja hoiakud) (6 akadeemilist tundi);
Aktiivne ja toetav kuulamine (6 akadeemilist tundi);
Psüühikahäirega inimese vajadused ja ootused personalile, psüühikahäirega inimesega suhtlemise erisused (8 akadeemilist tundi);
Konflikt: märkamine, toimetulekuviisid, lahendamine (4 akadeemilist tundi);
Kliendi suhtlemis- ehk tugivõrgustik, selle hoidmine (6 akadeemilist tundi);
Iseseisvate tööde arutelu. Kokkuvõte ja tagasiside kursusel õppimisest (6 akadeemilist tundi)

Rohkem infot ja registreerimine: http://www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/553/
Muudetud: 20.12.2016, 23:16
Vaatamisi: 711
Tagasi
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31