Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Ekspordi Ekspordi

Sport
Töö dementsussündroomiga klientidega

Aeg: 2017-09-19T10:00:00+03:0019.09.2017, 10:00 - 21.09.2017 17:00
Koht:
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kontaktisik: Merlis Karja-Kännaste
Telefon: 737 0209
Lingid:
E-post: merliskarjakannaste@nooruse.ee
Pilet: Tasuta!

Olete oodatud koolitusele "Töö dementsussündroomiga klientidega"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“

Koolituse sihtgrupiks on (eri)hoolekandeasutuste tegevusjuhendajad ja hooldustöötajad kes töötavad dementsussündroomiga klientidega ja kellel ei ole erialast haridust, on aegunud kvalifikatsioon või madal haridustase. Grupi suuruseks on 15 osalejat, mis tagab võimaluse aktiivselt osaleda kursuse praktilises tegevuses.

Õppe alustamise nõuded: Koolitus on suunatud aegunud kvalifikatsiooniga, madalama haridustasemega ja erialase hariduseta täiskasvanutele. Nõue õpingute alustamiseks on kas töötamine hooldajana ja/või tegevusjuhendajana.

Koolituse eesmärk
Täienduskoolituse eesmärgiks on psüühilise erivajadusega inimeste elukvaliteedi parandamine kompetentse personali toetuse kaudu ja anda osalejale süvendatud oskused töötamiseks dementsussündroomiga klientidega.

Teemad
Auditoorse töö teemad (20 akadeemilist tundi)

Dementsus: mõiste, liigid, põhjused, sümptomid. Dementsusega kaasnev kognitiivsete ja füüsiliste võimete langus.
Dementsusega kaasnevad ohud (traumad, toitumisprobleemid, hooletusse jäämine, sotsiaalne isolatsioon)
Sagedamini esinevad sündroomid: valu, depressioon, deliirium.
Tegevusvõime hindamine dementsuse korral (sh sobivad mõõdikud/skaalad)
Olemasolevate oskuste säilitamine ja toetamine, erinevad klienditöö võtted: suhtlemistehnikad, validatsioon, ROT
Palliatiivne hooldus
Kokkuvõte ja tagasiside

Õpiväljundid
Koolituse läbimisel osaleja:

omab süvendatud teadmisi dementsussündroomist, sellest tulenevast toimetulekuvõime langusest, kaasneda võivatest sündroomidest ja riskidest;
oskab juhendada dementsussündroomiga klienti tema toimetulekuvõimest lähtuvalt kasutades selleks sobivaid klienditöö võtteid.

Rohkem infot ja registreerimine: http://www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/541/
Muudetud: 20.12.2016, 23:30
Vaatamisi: 950
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31