Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Ekspordi Ekspordi

Sport
Arvutikasutus digiajastul

Aeg: 2017-11-28T10:00:00+02:0028.11.2017, 10:00 - 05.12.2017 17:00
Koht:
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kontaktisik: Merlis Karja-Kännaste
Telefon: 737 0209
Lingid:
E-post: merliskarjakannaste@nooruse.ee
Pilet: Tasuta!

Olete oodatud koolitusele "Arvutikasutus digiajastul"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“

Sihtrühmaks on tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad kes vajavad arvutialast täienduskoolitust. Eestis on jätkuvalt akuutne vajadus hooldustöötajate järele, sest sageli asuvad tööle ilma erialase koolituseta inimesed. Kuna kaadrivoolavus on suur ning tingitud nii madalast palgast kui ka raskest tööst, siis on käesolev koolituse sihtgrupp väga tänulik eelpool nimetatud kursuste läbimise võimaldamisest. Koolitus on suunatud just madalama haridustasemega, aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele või täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele. Arvutikasutamise koolituse läibinud hooldustöötaja oskab luua arvutiga kirjalikke töid kasutades teksti redigeerimise erinevaid võimalusi, oskab luua originaaltöid rakendades informatsiooni kogumiseks, hindamiseks ja kasutamiseks digitaalseid vahendeid. Lisaks oskab hooldustöötaja kasutada teadlikult veebimaterjale, käitudes sealjuures seaduslikult ja eetiliselt jne. Üha rohkem teeb hooldustöötaja tööd arvutiga, mistõttu antud koolitus on tema pädevuse tõstmiseks kindlasti vajalik.

Teemad
1. praktilise töö teemad (24 akadeemilist tundi)

ID kaardi kasutamine ja digitaalne allkirjastamine
eesti.ee kasutamine
Tekstifailide loomine ja muutmine MS Office 2010 näitel, s.h tabelid ja esitlused.
Failide ja kaustade loomine GoogleDrive`s. Gmail ja Google rakenduste kasutamine.
Teadlik veebimaterjalide kasutamine ja autoriõiguse seadus.
Lihtsamate veebipõhiste kodulehe keskkondade kasutamine Weebly, Webs vm näitel.
Digitaalsed koostöö ja suhtlusvahendid. Ühisdokumendi jagamine ja veebipõhine suhtlemine Google näitel.
Lihtsamaid digivahendeid praktiliste oskuste arendamiseks, nt pilditöötlus.

2. iseseisva töö teemad (16 akadeemilist tundi)

Tekstitöötluse töölehe esitamine veebipõhiselt.
GoogleDrive`s dokumendi loomine ja jagamine:
Infoallikate kasutamine teemakohase materjali koostamisel, interaktiivne ülesanne autoriõiguse seaduse kohta.
Kodulehe avamine, refleksiooni ja pildi lisamine.
Praktiline ülesanne ühisdokumendi kasutamisel ja veebipõhine suhtlemine.

Õpiväljundid
Õppijad:

loovad arvutiga kirjalikke töid kasutades teksti redigeerimise erinevaid võimalusi;
loovad originaaltöid rakendades informatsiooni kogumiseks, hindamiseks ja kasutamiseks digitaalseid vahendeid;
kasutavad teadlikult veebimaterjale käitudes seaduslikult ja eetiliselt;
kasutavad digitaalseid vahendeid oma loomingu edastamiseks ja tööalase arengu reflekteerimiseks;
kasutavad digitaalset meediat ja keskkondi suhtlemiseks ja koostööks;
leiavad ja rakendavad digitaalseid vahendeid praktiliste oskuste arendamiseks.

Rohkem infot ja registreerimine: http://www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/556/
Muudetud: 20.12.2016, 23:32
Vaatamisi: 936
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31