Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Sport
Koolitaja koolitus

Aeg: 2017-05-26T10:00:00+03:0026.05.2017, 10:00 - 06.10.2017 15:15
Koht:
Kontaktisik: Liis Kalbe
Telefon: 5332 6481
Lingid:
E-post: liis.kalbe@reiting.ee
Pilet: 779 € + km (80 akadeemilist tundi)

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine. Läbivalt keskendutakse erinevate õppemeetodite kasutamisele, motiveeriva õpikeskkonna loomisele ja koolitaja enesehoiule.
Sihtgrupp
Inimesed, kes tegelevad täiskasvanute koolitamisega või koolituse korraldamisega.
Inimesed, kes soovivad asuda täiskasvanute koolituse valdkonnas tegutsema.
Koolitajad, kes soovivad valmistuda täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks.
Kursuse sisu
Kursus koosneb viiest põhiteemast:
I Täiskasvanute koolituse eripära ning koolitaja kutse-eetika
II Õppeprotsess ja õppemeetodid
III Õppeprotsessi läbiviimine
IV Õppeprotsessi ja õpitulemuste hindamine
V Sotsiaalsed oskused ning eneseareng

Kursusele tuleku eel on kasulik olla tutvunud täiskasvanute koolitaja kutsestandardiga
http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/otsing

Koolituspäev on paindlik ja rõhuasetused ning osakaalud teemade vahel täpsustuvad koolituspäeva alguses ühisel kokkuleppel

MEIE KLIENTIDE TAGASISIDE:

"Sa võid olla kui hea tahes, kuid töötades aastaid ühel erialal, ei jookse ükski koolitus mööda külge maha. Nii juhtus ka minuga Koolitaja koolitusel - ikka leidus infot, mida ei teadnud ja mis üllatas. Seda tänu erinevatele koolitajatele, kellel erisugused õppemeetodid ja kogemused. Seetõttu oli koolitus väga mitmekülgne ja vaheldusrikas. Oluline oli ka seltskond, kellega koos tarkust omandatakse - et iga õppija jaoks oleks aega, et igaüks saaks kaasa rääkida." Marko Livental, IT valdkonna õpetaja Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolist


"Tunnid olid huvitavad ning tundides oli vaja kaasa mõelda, rühmatöödes osaleda, oma arvamust avaldada. Meid koolitasid säravad õppejõud - eriti jäid meelde Erle Nõmm, Reet Valgmaa ja Katrin Hauk. Unustada ei saa ka meie põhikoolitajat Uku Visnapuud, kes viis läbi koolituspäevad väga täpselt kellaajast kinni pidades ning üritas meid mõistma ja koostama panna põhimõtteid andragoogi kutseeksamiks vajaliku eneseanalüüsi ja portfoolio koostamisel. Selle positiivse ja energialaksu andnud koolituse tagajärjel koostasin vajalikud dokumendid eksamiks, osalesin eksamil ning ootan nüüd tulemust.
Edu koolitajatele ning uutele kursuslastele!" Kaja Sander, nüüdne kutsetunnistusega täiskasvanute koolitaja, vanemõpetaja Luua Metsanduskoolist

Õpiväljundid
1. kavandab koolituse kui terviku lähtudes koolitusvajadusest ja koostab kehtiva TäKSi nõuetele vastava õppekava;
2. valib ja kohaldab õppe- ja hindamismeetodid, koostab kaasaegsed õppematerjalid lähtudes eesmärkidest ja õpiväljunditest;
3. juhib teadlikult oma professionaalset arengut koolitajana;
4. loob motiveeriva õpikeskkonna
Muudetud: 06.04.2017, 11:43
Vaatamisi: 577
Tagasi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31