Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Sport
Lapsehoidjakoolitus (juhendatud praktikaga)

Aeg: 2017-02-14T13:00:00+02:0014.02.2017, 13:00 - 26.04.2017 17:00
Koht:
Kontaktisik:
Telefon: 736 1537
Lingid:
E-post: kristiina@rahvaylikool.ee
Pilet: 1440 €

Kursusel saab ettevalmistuse lapsehoidja kutseeksami edukaks sooritamiseks. Esmaabikoolitust viib läbi SA Tartu Kiirabi Koolituskeskus Riia 18. Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel koolituskaardi tutvustusest. Küsi lisainfot ja abi koolitusjuhilt - Piret Tegova, piret@rahvaylikool.ee, 5330 5205


Lektorid on Tiina Kaljumäe, Terje Arula, Kätlin Tamm, Liana kurg, Urme Ernits, Piret Peets, Andras Laugamets, Õie Aasna, Viive Vellemaa, Kadi Tamm ja Piret Tegova

Antud kursuse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.
Teemad:

Turvalise keskkonna tagamine lapsele 19 akt - töökeskkonna ohutegurid, töötervishoid, lastehoiu nõuded, kodumajanduse ja olmehügieeni alused
Lapse kasvu ja arengu toetamine 40 akt - arengufaasid, arengut mõjutavad tegurid, kõne, taju mõtlemise, fantaasia areng ja sotsiaalsed oskused, väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine, kombeõpetus ja eetika, eakohased päevategevused
Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine 5 akt - puhtusekasvatus, lapse vanusele ja arengule vastavad juhendamismeetodid, lapse ealised erinevused ja individuaalne võimekus
Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel 10 akt- söömiskultuur, laste toitlustamise põhimõtted, toitumishügieen ja menüü koostamine
Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine 23 akt - lapse tervist ohustavad tegurid, edendavad tegurid, lapse tervisliku seisundi ja turvalisuse jälgimine, lapse hooldamise ja põetamise alused
Koostöö vanematega 14 akt - lapsekasvatuse põhialused, pedagoogika ja psühholoogia alused, nõustamispõhimõtted, suhtlemispsühholoogia
Esmaabi 16 akt - lapse eluliste näitajate normid, erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid, traumad, elustamise ABC, esmaabivõtted ja - vahendid
Lapsehoiuteenuse osutamine 13 akt - kutse-eetika, õigusaktid, lapsehoiuteenuse osutamine, eneseanalüüs
Erilise ja erivajadusega lapse hooldamine 10 akt - erinevad puuded ja haigusseisundid, probleemsed käitumised, rehabilitatsiooni alused, abivahendid ja nende kasutamine, alternatiivkommunikatsiooni alused, eripedagoogika ja - psühholoogia alused
Arvuti kasutamine 6 akt
Tööjuhendamine 4 akt - juhtimise alused, meeskonnatöö

Kokku 160 tundi auditoorset tööd, lisaks 80 tundi juhendatud praktikat ja 40 tundi iseseisvat tööd. Koolituse kogumaht 280 tundi. Koolituse maht on akadeemilistes tundides.

Lapsehoidja, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused, vastavalt kutse andmise korrale, näeb ette erialast kursust vähemalt 6 AP (240 ak tunni) ulatuses, mis sisaldab 160 kontakttundi teoreetilist õpet (s.h 16 tundi esmaabikoolitust) ning 80 tundi juhendatud praktikat lasteaias või lastehoius.
Muudetud: 28.01.2017, 20:18
Vaatamisi: 634
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31