Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Sport
Ettevalmistus 4. taseme koka kutseeksamiks

Aeg: 2017-02-1818.02.2017 - 06.05.2017
Koht:
Korraldaja: Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus
Kontaktisik: Marju Hõbejärv-Särg
Telefon: 736 1835
Lingid:
E-post: marju.hobejarv@khk.ee
Pilet: Tasuta
Tasuta!  

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Koolituse toimumises ja koolitusaegades võib tulla muudatusi!

Tasuta kursuste sihtgruppideks on:
- erialase hariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Kursus on osalejale TASUTA. Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, registreerimisjärjekord ning põhjendus (motivatsioonikiri) .

Motivatsioonikirja lahtris palume Teil lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning kuidas õpitut soovite rakendada. Osalemissoov ja motivatsioon peavad olema põhjendatud tööalaste kompetentside arendamise seisukohast, mitte hobide aspektist. Kirja panna kindlasti ka oma haridusalane taust ning praegune töö- ja ametikoht.
Kursusel osalejate valimisel eelistame sihtgruppi kuuluvaid õppijaid. Koolitus on mõeldud haridusasutuste, toitlustusettevõtete ehk nn. töömaailma kokkadele, kes on kokana töötanud vähemalt 1 aasta ning soovivad sooritada koka 4.taseme kutseeksamit, kuid vajavad julgustust, ettevalmistust ja kompetentside arendamist.

Koolitus on Sulle kui

- sinu eesmärgiks on lähi ajal sooritada koka 4 taseme töömailma kutseeksam
- oled koka koolituse läbinud või koka eriala omandanud aga kutseeksam jäänud sooritamata
- töötad kokana, kuid sul puudub koka 4. taseme kutsekvalifikatsioon
- soovid tööturul olla konkurentsivõimelisem

Koolitusel tegeleme järgmiste teemadega

- Kutsesüsteem, töömaailma koka kutsetunnistuse taotlemine, sammud kutsetunnistuse saamiseks
- Toiduvalmistamine (sh praktiline õpe)
- Seadmete õpetus
- Töö planeerimine ja korraldamine
- Menüü koostamine ja kalkulatsioon
- Kirjaliku kompleksülesande ja eneseanalüüsi koostamine
- Teenindamine (vajalikud oskused eksamil)
- 4.taseme koka kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamine, proovieksami läbitegemine

Koolituse korraldus ja toimumine

Koolitus toimub laupäeviti ajavahemikul 18.veebruar kuni 06. mai Tartu Kutsehariduskeskuses Kopli tn.1. Koolitus sisladab 10 tundi iseseisvat tööd, et koostada koolitajate juhendamisel ettenähtud eneseanalüüs ja kompleksülesanne.

Koolitajad

Tiiu Kruusmaa on Tartu Kutsehariduskeskuse pikaajaliste kogemustega kokkade kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitaja. Ta on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi ühiskondliku toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimise eriala ja omab tehnoloogiainseneri kvalifikatsiooni. Tiiu on läbinud kutsepedagoogika täienduskoolitusprogrammi Tartu Ülikoolis ja ta on töötanud eelnevalt mitme toitlustusasutuse juhatajana. Osaleb koka kutset andvate hindamiskomisjonide töös;

Jolanda Pärtmaa on Tartu Kutsehariduskeskuse pikaajaliste kogemustega kokkade kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitaja. Ta on lõpetanud Tallinna Kaubandustehnikumi toiduvalmistamise tehnoloogia ja toiduvalmistamise tehnik-tehnoloogi eriala ja omab koka kutse IV taset. Jolanda õppis kutsepedagoogika eriala Tallinna Pedagoogikaülikoolis ja osaleb koka kutset andvate hindamiskomisjonide töös

Õnnela Muuga on Tartu Kutsehariduskeskuse pikaajaliste kogemustega kokkade kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitaja. Ta on Eesti Peakokkade Ühingu liige ning omab meisterkokk, tase 5 kutsekvalifikatsiooni. Õnnela on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis toiduvalmistamise tehnoloogia ja organiseerimise eriala. Ta on töötanud peakokana ja toitlustusjuhina Tartus Wilde Irish Pub, restoranis Atlantis ja Volga, Pärnu Rannarestoranis, Tallinna restoranis Subboteja aga ka mitmes restoranis Islandil, Soomes, Prantsusmaal. Osaleb koka kutset andvate hindamiskomisjonide töös.

Tiina Kärner on Tartu Kutsehariduskeskuse teeninduse ja toitlustuse valdkonna kutseõpetaja ning täiskasvanute koolitaja. Tiina juhendab Tartu Kutsehariduskeskuse õpperestoranis õpilaste igapäevast kui ka tellitud pidulike sündmuste teenindamist. Ta on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli kodumajanduse eriala ning läbinud õpetajakoolituse. Läbitud on ka palju erinevaid teenindusalaseid täienduskoolitusi. Tiinat on tunnustatud tiitliga Tartu Kutsehariduskeskuse AASTA ÕPETAJA 2013.
Muudetud: 31.01.2017, 15:52
Vaatamisi: 580
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31