Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Sport
E-kursus: Turismimajanduse alused

Aeg: 2017-03-0101.03.2017 - 05.06.2017
Koht:
Korraldaja: Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus
Kontaktisik: Marju Hõbejärv-Särg
Telefon: 736 1835
Lingid:
E-post: marju.hobejarv@khk.ee
Pilet: 85€

Tänu oma paindlikkusele ja võimalusterohkusele kasutatakse e-õppe võimalusi üha enam kogu maailmas. Tegemist on tänapäevase ja efektiivse enesetäiendamise viisiga, mis on suunatud täiskasvanud õppijale, võimaldades õppijal endal määrata koha ja aja, kus ja millal õppida, eelduseks on see, et olemas on vastavad tehnilised tingimused (internetiühendusega arvuti).

Koolitus on Sulle, kui

- oled turismivaldkonna töötaja, turismiettevõtja või mõne muu valdkonna töötaja
- sooviksid saada terviklikku ülevaadet turismimajanduse teooriast ja turismi hetkeseisust

Koolitusel tegeletakse järgmiste teemadega

- Turismi mõiste, ajalugu, areng, roll, seosed teiste majandusharudega
- Turismimajandus ja keskkond
- Turismivormid
- Turismiettevõtete liigid
- Reisidokumendid
- Reisijate ja turistide liigitamine
- Reisi- ja turismitooted ning -teenused
- Külastuseesmärgid, turistide motiivid, vajadused ja ootused
- Reisikaubandus, reisiteenuste levikanalid
- Turismiteenuste nõudlus ja pakkumine
- Turismipoliitika ja selle kandjad
- Eesti ja rahvusvahelised turismiorganisatsioonid ja -ühendused
- Eesti turismiseadus ja riiklik turismiarengukava
- Turismikvaliteedisüsteem ja kvaliteedimärgised
- Jätkusuutlik turism. Turismi tulevikusuundumused

Koolituse korraldus ja toimumine

E-kursuse läbimise tempo valib osaleja ise. Õppetöö toimub internetipõhises õpikeskkonnas MOODLE.
E-kursus on ülesehitatud nii, et kogu materjal omandatakse iseseisvalt. Kursuse alguses toimub meili teel instrueerimine, kuid see võib soovi korral toimuda ka kohtudes lektoriga meie majas. Õppijalt eeldame elementaarset arvuti- ja interneti kasutamise oskust. E-kursus loetakse edukalt lõppenuks ja väljastatakse Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskuse tunnistus, kui koolitatav on e-kursuse käigus sooritanud kõik iseseisva töö ülesanded.
ANTUD AJAVAHEMIKUL ON VÕIMALIK JOOKSVALT TEILE SOBIVAL AJAL REGISTREERUDA JA KURSUSEGA LIITUDA NING IGA KURSUSLASEGA TEGELETAKSE INDIVIDUAALSELT.

Koolitaja

Külli Toots on Tartu Kutsehariduskeskuse turismi valdkonna õpetaja ja täiskasvanute koolitaja. Külli on turismigeograafia magister, saksa filoloog, Eesti loodusterapeut, andragoog ja EAS Eesti turismiettevõtete kvaliteediprogrammi assessor. Ta omab töökogemusi giid-tõlgi ja reisisaatjana. Külli hobid on seotud pärimuskultuuri, reisimise ja matkamisega.
Muudetud: 01.02.2017, 11:42
Vaatamisi: 719
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31