Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Sport
Kliendikeskne teenindamine müüja- klienditeenindajale

Aeg: 2017-03-2424.03.2017 - 28.04.2017
Koht:
Korraldaja: Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus
Kontaktisik: Ülle Ivask
Telefon: 736 1835
Lingid:
E-post: ylle.ivask@khk.ee
Pilet: tasuta
Tasuta!  

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Tasuta kursused on suunatud erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanutele, samuti aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+.
Kursus on osalejale TASUTA. Osaleda saavad täiskasvanud inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).
Kursusel EI SAA osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.

Kursusele registreerumisel palume motivatsioonikirja lahtris lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning kuidas õpitut soovite rakendada. Osalemissoov ja motivatsioon peavad olema põhjendatud tööalaste kompetentside arendamise seisukohast, mitte hobide aspektist. Kirja panna kindlasti oma haridusalane taust ja praegune töö- ja ametikoht.
Kursusel osalejate valimisel eelistame sihtgruppi kuuluvaid õppijaid. Teiega võetakse enne koolituse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolituse sihtgrupp

Koolitus on mõeldud ilma erialase hariduse ja kutsetunnistuseta täiskasvanud tööealistele inimestele, kes töötavad kaubandusvaldkonnas müüja- klienditeenindajana või isikutele, kes
soovivad kaubandus- teenindusvaldkonnas tööd leida.

Koolitusel õpid

Kliendikeskne teenindus
- Suhtlemisvahendid ja aktiivne kuulamine
- Hoiakud, taju ja erinevad käitumisstiilid
- Müüja -klienditeenindaja rollid
- „Raskete klientide“ teenindamine
Teenindus- ja müügiprotsess
- Kliendi vajaduste väljaselgitamine
- Klientide nõustamine ja erinevad müügitehnikad
- Kliendi vastuväidete käsitlemine
- Veaolukordade ja pretensioonide ennetamine ja käsitlemine
- Kaubandusalased õigusaktid
Eneseanalüüs ja isiklik areng
Rollimängud teenindussituatsioonidest
Erinevate juhtumite lahendamine rühmatööna

Koolitaja:

Edda Sõõru, kõrgharidus Tartu Ülikooli kaubandusökonoomika, Tallinna Ülikool kutse-pedagoogika, Tartu KHK vanempedagoog-kutseõpetaja alates 2002. aastast , andragoog VI taseme ja müügikorraldaja V taseme kutsetunnistus.

Kursuse lõpetamiseks on nõutav, et õppija on osalenud vähemalt 80 % ulatuses õppetöös ning sooritanud praktilised ülesanded.

Koolituse korraldus ja toimumine

Koolitus toimub Tartu Kutsehariduskeskuse Põllu 11 õppekorpuses 4 reedel: 24.03; 7.04, 21.04 ja 28.04
kell 9-16
Muudetud: 01.02.2017, 11:33
Vaatamisi: 608
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31