Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Sport
E-kursus: Arvutigraafika

Aeg: 2017-04-0303.04.2017 - 11.06.2017
Koht:
Korraldaja: Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus
Kontaktisik: Katrin Hummal
Telefon: 736 1833
Lingid:
E-post: katrin.hummal@khk.ee
Pilet: 120€

Arvutigraafikat näeme kõikjal- ajakirjades, reklaamides, filmides, videomängudes, veebilehtedel.
Arvutigraafika on visuaalne looming, mis on loodud arvuti ning spetsiaalse tarkvara abil pildifaile manipuleerides ja esitades ning leiab rakendust pea igas valdkonnas, olgu see infotehnoloogiaga seotud või mitte, nii huvitegevuses kui tööalaselt:
-kunst, disain - joonistamine arvutigraafika vahendeid kasutades;
-fotograafia - fotode töötlemine ;
-ajakirjandus;
-plakatite, flaierite kujundamine;
-veebilehekülgede loomine;
-arvutimängude loomine,
jms...

Koolitus on mõeldud

kõikidele, kes soovivad omandada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi arvutigraafikast.
Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamisoskus.

Koolituse tulemusena

kursuse läbinu oskab
- kasutada erinevaid arvutigraafika programme ja graafikafailide vorminguid
- teha lihtsamat pilditöötlust
- luua lihtsamaid raster- ja vektorgraafilisi töid

Õppesisu

* Arvutigraafika põhimõisted (resolutsioon, värvussügavus, pildifailiformaadid)
* Värvusõpetuse alused ja värvimudelid (RGB, CMYK, LAB, HSB, HEX)
* Rastergraafika Adobe Photoshop baasil (tööriistad ja lihtsamad töövõtted, kihid, selekteerimine, maskid, värvikorrektsioon ja tonaalsuse parandamine, fotode korrigeerimine, tekst)
* Arvutigraafika rakendusvaldkonnad (animeeritud gif, fotokollaa˛, digimaal)
* Vektorgraafika Adobe Illustratori baasil (tekst, pen tööriist, pintslid, 3D efektid, trasseerimine)
* Arvutigraafika alternatiivsed programmid (rastergraafika programm ArtRage, vektorgraafika programm Inkscape)
* Küljendamine Microsoft Publisheri või Scribus baasil
* Tutvumine arvutigraafika võistluste, näituste ja veebiajakirjadega. Veebipõhised arvutigraafika programmid.

Kursusel kasutatavad arvutiprogrammid: Adobe Photoshop, vektorgraafikaks Adobe Illustrator ja Inkscape, digimaalimiseks ArtRage, küljendamiseks Microsoft Publisher (või Scribus).
Kuuajalist tasuta versiooni omavad Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ArtRage ja Microsoft Publisher. Vabavarana saab kasutada ArtRage Starter Edition’i, Inkscape’i ja Scribust.

Kursuse korraldus

E-kursus on ülesehitatud nii, et kogu materjal omandatakse iseseisvalt. Kursuse alguses toimub meili teel instrueerimine, kuid see võib soovi korral toimuda ka kohtudes koolitajaga Tartu Kutsehariduskeskuses. Oluline on teostada kõik kohustuslikud ülesanded. Õpe toimub internetipõhises õpikeskkonnas MOODLE https://moodle.e-ope.ee/.
Õpikeskkonnas on olemas kogu kursusega seotud info.

E-kursusega on võimalik alustada peale arve tasumist (ligipääsu paroolid saadame e-posti teel).

Hindamine:
Kursus loetakse sooritatuks, kui on täidetud 80% kursuse ülesannetest. Täpsem info ülesannete sooritamise kohta on antud õpijuhises.
Koolituse läbinutele väljastatakse Tartu Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse tunnistus.

Koolitaja

Eve Mäeorg on Tartu Kutsehariduskeskuse IKT kutseõpetaja, omab andragoog III kutsekvalifikatsiooni.
Muudetud: 01.02.2017, 11:43
Vaatamisi: 656
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31