Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Sport
Eritoitlustamine ja eritoidud menüüs

Aeg: 2017-04-1717.04.2017 - 23.05.2017
Koht:
Korraldaja: Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus
Kontaktisik: Marju Hõbejärv-Särg
Telefon: 736 1835
Lingid:
E-post: marju.hobejarv@khk.ee
Pilet: Tasuta
Tasuta!  

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

Tasuta kursuste sihtgruppideks on:
- erialase hariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+

Kursus on osalejale TASUTA. Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, registreerimisjärjekord ning põhjendus (motivatsioonikiri).
Motivatsioonikirja lahtris palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks. Soov osaleda ja motivatsioon peavad olema põhjendatud tööalaste kompetentside arendamise seisukohast. Kirja panna kindlasti ka oma haridusalane taust ning praegune töö- ja ametikoht.
Kursusel osalejate valimisel eelistame sihtgruppi kuuluvaid õppijaid- see koolitus on mõeldud toitlustusettevõtete, haridusasutuste kokkadele ja toitlustajatele, kes vajavad täiendusõpet toitumisalaste erivajadustega inimestele menüü koostamisel. Koolitus on mõeldud ka aegunud oskustega toitlustustöötajale ja vanuses 50+ täienduskoolitusena, et omandada eritoitlustusalaseid kompetentse.

Koolitus on Sulle kui

- soovid toitlustajana täiendada end eritoitumisega seotud teemadel
- vajad teadmisi ja praktilisi oskusi eritoitude valmistamisel

Koolitusel tegeleme järgmiste teemadega

- Tervisliku toitumise alused ja kaasaegsed toitumissoovitused
- Eritoitlustamise alused
- Toitumisalased erivajadused (terviseprobleemid, toidutalumatused, toiduallergiad, eritoitumist vajavad seisundid jmt)
- Praktikumid köögis: näidisroogade valmistamine (toidud gluteenikule, laktoosikule, taimetoitlasele, diabeetikule, sobiv menüü sportlasele, väikelastele, eakatele), sobivad toorained, asendused, toitude valmistamise tehnoloogia, maitsestamine ja serveerimine.

Koolituse korraldus ja toimumine

Koolitus toimub ajavahemikul 17.aprill kuni 23.mai Tartu Kutsehariduskeskuses Kopli tn 1. Täpsemad koolitusajad leiate altpoolt.
Koolitus sisaldab kolme toiduvalmsitamise praktikumi köögis ja ka iseseisvat tööd, mille raames iga osaleja esitab vähemalt kaks teemakohast retsepti, et panna kokku kursuslaste retseptidest ühine retseptikogumik, mida kõik saaksid oma igapäeva töös edaspidi kasutada.

Koolitajad

Anneli Soots on toitumisterapeud ja õppejõud. Ta on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala ning Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna psühholoogia eriala. Anneli töötab igapäevaselt ka Tervisekooli juhina ning võtab vastu kliente toitumisterapeudina. Anneli õpetab toitumise, nõustamise ja terviseedendusega seotud teemasid ja viib läbi ka psühholoogia, psühhoteraapia, juhtimise ning suhtlemise alaseid koolitusi. Ta on Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni asutaja ning juhatuse esimees, tegeledes aktiivselt toitumisnõustamise ja -teraapia edendamisega ning selle teema propageerimisega Eestis.

Triin Muiste on toitumisnõustaja ja -koolitaja, kes igapäevaselt toimetab Triinu toidustuudios, kus korraldab erinevaid toitumisega seotud töötubasid ja loenguid, samuti viib läbi meeskonnakoolitusi ja kaalugruppe ning tegeleb ka toidutalumatuse testidega. Triin Muiste on lektoriks ka Tervisekoolis ning on raamatu "Laste toitumine ja tervis" üks kaasautoritest.

Elika Raal-Kikas on Tartu Kutsehariduskeskuse teeninduse ja toitlustuse valdkonna kutseõpetaja ning täiskasvanute koolitaja. Ta on läbinud Tartu Ülikoolis kutseõpetaja koolituse ja õppinud ka Tallinna Pedagoogikaülikoolis turismi- ja teeninduse kutseõpetaja täiendkoolitusel. Elikat on tunnustatud Tartu KHK AASTA ÕPETAJA tiitliga aastal 2012. Tal on koka kutse IV tase ning ta on läbi viinud eritoitlustusalaseid loenguid ja koolitusi.

Iolanda Pärtmaa on Tartu Kutsehariduskeskuse pikaajaliste kogemustega kokkade kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitaja. Ta on õppinud Tallinna Kaubandustehnikumis toiduvalmistamise tehnoloogia ja toiduvalmistamise tehnik-tehnoloogi erialal ning lõpetanud ka Tallinna Pedagoogikaülikoolis kutsepedagoogika eriala. Õpetaja ametit alustas Iolanda juba 1984. aastal. Iolanda on aastatel 2005 ja 2013 pärjatud Tartu Linna AASTA ÕPETAJA tiitliga. Tal on koka kutse IV tase ning ta on läbi viinud eritoitlustusalaseid loenguid ja koolitusi.

Maigi Lepik on MTÜ Tervise Heaks toitumisnõustaja ja Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse Liige ning Tartu Kutsehariduskeskuse koolitaja. Maigi on lõpetanud Anneli Sootsi Tervisekooli toitumisnõustaja koolituse ning toitumisnõustaja tööd toetab Õisus omandatud toidutehnoloogia kutseharidus ning kogemused töötades Lüllemäe Põhikooli Kaagjärve lasteaias. Maigi sooviks on suunata lapsi ja noori tervislikuma ja tervema elustiili poole, olles veendunud, et juba väikelastele tuleb hakata varakult pakkuma tervislikumaid valikuid.

Mariana Maasik on töötanud kokkade ja pagar-kondiitrite kutseõpetajana Tartu Kutsehariduskeskuses ja Tallinna Teeninduskoolis. Ta on õppinud Tallinna Pedagoogikaülikoolis kutseõpetajaks ning Tallinna Ülikoolis on omandatud pedagoogika magistrikraad. Täiskasvanute koolitusi on Mariana läbi viinud alates 2005 aastast. Aastal 2011 omistati talle andragoogi kutse III tase. Praegu töötab Mariana naiskodukaitse instruktorina, kus üheks tööülesandeks on koolituste planeerimine, läbiviimine ja reflekteerimine. Vabatahtlikuna on ta läbinud välikoka, toitlustuserialajuhi kursuse ja on tegutsev välikokk ning välikoka õpetaja aastast 2008.
Muudetud: 01.02.2017, 11:39
Vaatamisi: 728
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31