Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Sport
E-kursus: Graafikat sisaldavate materjalide loomine Microsoft Publisheriga

Aeg: 2017-05-0808.05.2017 - 18.06.2017
Koht:
Korraldaja: Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus
Kontaktisik: Katrin Hummal
Telefon: 736 1833
Lingid:
E-post: katrin.hummal@khk.ee
Pilet: 99€

Koolitus on mõeldud Sulle, kui

- vajad baasteadmisi info- ja reklaammaterjalide kujundamisest ja küljendamisest;
- soovid Microsoft Publisheriga luua ja kujundada infolehti, tervituskaarte, kutseid, plakateid, flaiereid, menüüsid, tunnistusi, tänukirjasid, kalendreid, voldikuid, ajalehti jt kujundus- ja turundusväljaandeid, mis sobivad nii trükiks kui veebis kasutamiseks.

Koolitusel õpid

- kasutama küljendusprogrammis Microsoft Publisher erinevaid materjale (tekst, pildid, tabelid, kujundid vms);
- kujundama ja küljendama erinevaid info- ja reklaammaterjale;
- vormistama töid veebi- ja trükivormingutesse.

Õppesisu

Sissejuhatus Publisheri, programmi kasutajaliides- millal kasutada Publisheri,menüüde ja töövahendite tutvustamine.
Mallide kasutamine- mallide valimine, fondi- ja värviskeemide valimine ja muutmine, teksti ja piltide lisamine.
Hea disaini põhimõtted- disaini suurus ja kuju, värvide ja kirjatüüpide valiku põhimõtted, piltide, kujundite ja raamide kasutamine.
Kutse/kaardi kujundamine ja küljendamine.
Plakati kujundamine ja küljendamine.
Flaieri kujundamine ja küljendamine.
Visiitkaardi kujundamine ja küljendamine.
Menüü kujundamine ja küljendamine.
Tänukirja kujundamine ja küljendamine.
Diplomi kujundamine ja küljendamine.
Kalendri kujundamine ja küljendamine.
Voldiku kujundamine ja küljendamine.
Ajalehe kujundamine ja küljendamine.

Kursuse korraldus

E-kursus on ülesehitatud nii, et kogu materjal omandatakse iseseisvalt. Kursuse alguses toimub meili teel instrueerimine, kuid see võib soovi korral toimuda ka kohtudes koolitajaga Tartu Kutsehariduskeskuses. Oluline on teostada kõik kohustuslikud ülesanded. Õpe toimub internetipõhises õpikeskkonnas MOODLE https://moodle.e-ope.ee/.
Õpikeskkonnas on olemas kogu kursusega seotud info.

Hindamine:
Kursus loetakse sooritatuks, kui on täidetud 80% kursuse ülesannetest. Täpsem info ülesannete sooritamise kohta on antud õpijuhises.

Koolitaja

Eve Mäeorg on Tartu Kutsehariduskeskuse IKT kutseõpetaja, omab andragoog III kutsekvalifikatsiooni.
Muudetud: 01.02.2017, 11:43
Vaatamisi: 623
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31