Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Sport
Dokumendihaldus arvutil ja arhiivindus

Aeg: 2017-04-27T09:30:00+03:0027.04.2017, 09:30 - 02.06.2017 16:30
Koht:
Kontaktisik: Liis Kalbe
Telefon: 5332 6481
Lingid:
E-post: liis.kalbe@reiting.ee
Pilet: 192

Kursusel tutvustatakse kaasaegse dokumendihalduse ja arhiivinduse esmaseid põhimõtteid, seda nii paber- kui digidokumentide menetlemisel.
Sihtgrupp
Sekretärid, juhiabid, assistendid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kes puutuvad kokku dokumentide koostamise, haldamise ja arhiveerimisega.
Kursuse sisu
Dokumendihaldus arvutil (16 akadeemilist tundi)

Organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid. Nende vormistamine ja kohustuslikud rekvisiidid.
Dokumendi paber- ja elektrooniline vorm.
Dokumendiloetelu. Sarjade moodustamine.
Dokumentide säilitusaegade määramine: seadusandluse nõuete ja organisatsiooni vajaduste arvestamine.
Dokumendiloetelu kinnitamine ning selle muutmise kord.Dokumendiringlus.
Tööjaotus dokumendihalduse valdkonnas.
Erinevate dokumendiliikide koostamise, registreerimise ning kasutamise protseduurid.
Juurdepääsude süsteem.Dokumentide süstematiseerimine.
Digidokument arvutil.

Arhiivindus (6 akadeemilist tundi)

Dokumentide arhiveerimine.
Dokumentide süstematiseerimine.
Sarjade moodustamine.
Nõuded dokumentide arhiveerimisele.
Digitaalne arhiveerimine.
Arhiiviseadus.


Õpiväljundid
Kursuse läbinu:
1) juhindub töös dokumentide liigitamise põhimõtetest, koordineerib dokumentide elukäiku vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale ja teeb vajadusel täiendusettepanekuid;
2) tunneb dokumendihaldussüsteemi (DHS) töö põhimõtteid ja dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivaid õigusakte (seadused, määrused);
3) valmistab dokumente (toimikud, sarjad) ette arhiivi andmiseks vastavalt õigusaktidele, juhistele ning organisatsioonis kehtestatud korrale;
4) tagab dokumentide hävitamise vastavalt nõuetele;
5) korraldab arhiiviasutuse esindaja juhendamisel dokumentide üleandmise arhiiviasutusse.
Muu info
Hind sisaldab materjale, kohvipause ja tunnistust!
Koolituspäevad on 27., 28. aprill ja 2.juuni 2017.
Muudetud: 18.03.2017, 22:54
Vaatamisi: 175
Tagasi
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30