Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Ekspordi Ekspordi

Sport
Laste väärkohtlemine

Aeg: 2017-10-17T10:00:00+03:0017.10.2017, 10:00 - 19.10.2017 17:00
Koht:
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kontaktisik: Merlis Karja-Kännaste
Telefon: 737 0209
Lingid:
E-post: merliskarjakannaste@nooruse.ee
Pilet: 180€

Kutsume Teid koolitusele "Laste väärkohtlemine"!

Koolituse põhieesmärk on omandada teadmisi ja oskusi, et vältida laste väärkohtlemist ning aidata juba väärkoheldud lapsi.

Teemad

Auditoorse töö teemad

1. teema ( 6 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat tööd)
Lapse vaimne, füüsiline ja seksuaalne areng. Riskipered.
Laste seksuaalse arengu kõrvalekalded ja seosed väärkohtlemisega.
Seksuaalne väärkohtlemine (põhjused, tunnused, tagajärjed). Seksuaalne väärkohtlemine ja erivajadusega laps.
Murebaromeeter- abivahend lapse seisundi hindamiseks. Euroopa seksuaalhariduse standardid, selle tutvustus (laste osa).
Preventiivsed vestlused lastega teemal „Minu keha on minu oma”. Grupinõustamine ja individuaalne töö väärkohtlemise vältimiseks.
Juhtumi arutelud.

2. teema (6 tundi auditooset tööd ja 2 tundi iseseisvat tööd)

Lapse vaimne väärkohtlemine. Turvaline ja mitteturvaline kiindumusuhe ning selle seos lapse arenguga. Theraplay- kui üks moodus suhte parandamiseks. Metoodika tutvustamine. Preventiivne töö riskiperedega. Vanem – lapse mängud ja mängu juhendamine.
Füüsiline väärkohtlemine. Tunnused. Selle erisused võrreldes vaimse väärkohtlemisega. Raputatud lapse sündroom. Riskipered ja töö peredega väärkohtlemise vältimiseks.
Lastekaitse seaduse tutvustamine.
Juhtumi arutelud. Rollimängud.

3. teema (6 tundi auditooset tööd ja 2 tundi iseseisvat tööd)

Suhtlemise iseärasused riskiperedega. Spanjaardi vanemaga suhtlemise mudel ja selle harjutamine. Meditsiinitöötaja ja riskipere koostöövõimalused
Praktilised juhtumi arutelud. Rollimängud.
Kodutööde arutelu.

2. Iseseisva töö teemad

Õppekirjanduse läbitöötamine.

Rohkem infot ja registreerimine: http://www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/569/
Muudetud: 03.04.2017, 00:17
Vaatamisi: 559
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31