Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Ekspordi Ekspordi

Sport
Toitumisterapeudi baaskoolitus

Aeg: 2017-09-15T10:00:00+03:0015.09.2017, 10:00 - 03.02.2018 17:00
Koht:
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kontaktisik: Merlis Karja-Kännaste
Telefon: 737 0209
Lingid:
E-post: merliskarjakannaste@nooruse.ee
Pilet: 1650 €

Kutsume Teid toitumisterapeudi baaskoolitusele!

Nõuded õpingute alustamiseks: Eeltingimuseks on bakalaureuse kraad tervishoiu valdkonnaga seonduvas erialas (õendus, ämmaemandus, füsioteraapia, tegevusteraapia jt), mis tagab teadmised/oskused järgmistes valdkondades:

anatoomia (algtase);
füsioloogia (kesktase);
biokeemia (kesktase);
seedimine ja imendumine;
terviseprobleemide individuaalsus, neid mõjutavad toitumuslikud jm eluviisi faktorid.

Õpiväljundid
Koolituse läbides õppija:

-hindab kliendi individuaalseid toitumusikke vajadusi arvestades tema tervislikku seisundit, ravi, eluviisi (sh kehalise aktiivsuse tase);
-oskab kasutada toidupäeviku andmeid ja nõustada klienti selle koostamisel;
-püstitab koostöös kliendiga toitumise ja elustiiliga seotud hinnatavad, realistlikud ja kliendi vajadusest lähtuvad lühi- ja pikaajalised eesmärgid;
-koostab vastavalt püstitatud eesmärkidele kliendile sobiva toitumis- ja tegevuskava, arvestades tasakaalustatud ja rahvusspetsiifilisi toitumissoovitusi, kehalise aktiivsuse taset ning kliendi individuaalseid ja haiguspuhuseid vajadusi;
-toetab ja võimestab klienti ja/või tema võrgustiku liikmeid kliendile sobivate terapeutiliste sekkumiste puhul (sh eridieet, lisatoitainete kasutamine, elulaadi sh kehalise aktiivsuse taseme muutused jm);
-analüüsib sekkumise tulemusi ja teeb kokkuvõtte, arvestades kliendiga koos püstitatud eesmärke, vajadusel korrigeerib toitumis- ja tegevuskava;
-suhtleb viisakalt tulles toime erinevate (konflikt)situatsioonidega, kasutades sobivat intervjueerimise ning nõustamise tehnikat, suhtlusviisi ja lähtudes eetikakoodeksist ja andmekaitsest;
-loeb analüüsivalt erialast teaduslikku kirjandust on kursis erialaste tõenduspõhiste teadusuuringute tulemustega.

Koolitajad

Siret Saarsalu – toitumisterapeut, koolitaja ettevõttes Nutrilligent OÜ
Liine Põldsam – kliiniline psühholoog, Ambromed Grupp OÜ
Katrin Laikoja – toiduhügieeni osakonna lektor, Eesti Maaülikool
Kristjan Port – liikumis-, tervise- ja sporditeaduste suunajuht, Tallinna Ülikool,
Heikki Mägi – treener ja toitumisnõustaja, Fitlap OÜ
Hanna-Liis Lepp – kliinilise toitumise spetsialist, arst, Ida-Tallinna Keskhaigla
Agnes Anton – diabeediõde, Tartu Ülikooli Kliinikum
Mari Reinik – labori juhataja, Terviseamet
Ivi Vaher – füsioteraapia eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Ester Jaansoo – tervisekaitse spetsialisti eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kristi Vahur – tervisekaitse spetsialisti eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Helen Udras – tervisekaitse spetsialisti eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Inga Ploomipuu – tervisekaitse spetsialisti eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sirje Sammul – õe eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Janika Pael – õenduse eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Merilin Kiis – õenduse eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Marge Mahla– ämmaemanduse eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Maiken Jaanisk – kvaliteedijuht, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Anna-Liisa Tamm – füsioterapaudi ja tervisekaitse spetsialisti õppekavade juht, Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem infot ja registreerimine: http://www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/571/
Muudetud: 05.05.2017, 11:14
Vaatamisi: 582
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31