Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Hariv ja kasulik
Tartu Ülikooli intellektuaalse omandi professori Aleksei Kelli inauguratsiooniloeng „Kas digiühiskond vajab uut autoriõigust?“

Aeg: 2017-04-26T16:15:00+03:0026.04.2017, 16:15
Koht:
Korraldaja: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Kady Sõstar
Telefon: 737 5685
Lingid:
E-post: kady.sostar@ut.ee

Kaasaegne autoriõigus tugineb ulatuslikele rahvusvahelistele kokkulepetele, mis peegeldavad erinevate ja kohati vastandlike huvide tasakaalu. Inauguratsiooniloengul analüüsitakse, kuivõrd on digiühiskond seda tasakaalu mõjutanud ning kas seetõttu on vajalik autoriõigust põhjalikult muuta või piisab kehtiva autoriõiguse kohandamisest muutunud tehnoloogilistele tingimustele.
Loengus käsitletakse autoriõiguse ja digiühiskonna seoseid autoriõiguse süsteemi kesksete koostisosade kontekstis. Esmalt vaadeldakse, kas autor, autorsus ja autori looming (teos) sobituvad digiühiskonnaga. Seejärel analüüsitakse autori isiklike ja varaliste õiguste ning nende piirangutega seonduvat. Loengus pööratakse läbivalt tähelepanu Euroopa Liidu tasandil toimuvatele digiühiskonda puudutavatele autoriõiguslikele arengutele.

Professor Aleksei Kelli kaitses oma doktoritöö Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 2009. aastal. Ta oli külalisteadur Columbia Ülikooli õigusteaduskonnas (2010) ning Uppsala Ülikooli innovatsioonikeskuses (2011).
Aleksei Kelli tegeleb digitaalsete keeleressursside õiguslike küsimustega Tartu Ülikoolis ja Eesti Keele Instituudis ning ta on CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) õiguskommitee juhataja. Ta on ka vastutav täitja teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmi avatud teaduse valdkonnas.
Aleksei Kelli juhtis intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimise töögruppi (2012.–2014. aastal justiitsministeeriumis). Ta oli vastutav projekti eest, mis oli pühendatud tööstuse ja teadusasutuste koostöö ning teadmussiirde edendamisele Ukrainas (2015.–2016. aastal välisministeeriumis) ning ta oli teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programmi intellektuaalse omandi seirevaldkonna põhiekspert (2011.–2015. aastal haridus- ja teadusministeeriumis).
Aleksei Kelli oli ÜRO intellektuaalse omandi ekspertgrupi (Team of Specialists on Intellectual Property) liige (2010.–2013. aastal ÜRO Euroopa majanduskomisjonis).
Professor Kelli on osalenud mitmetes EL-i ning Eesti teadus- ja arendusprojektides intellektuaalse omandi ja innovatsiooni asjatundjana. Ta on avaldanud artikleid rahvusvahelistes ajakirjades intellektuaalse omandi, innovatsiooni, teadmussiirde ja sellega seotud teemadel.

KÕIK HUVILISED ON OODATUD!
Inauguratsiooniloengust toimub veebiülekanne, mida saab jälgida videoportaali UTTV (www.uttv.ee) vahendusel.

Muudetud: 12.04.2017, 22:50
Vaatamisi: 379
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31