Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Sport
Ettevõtluse intensiivkursus koos tööohutuse kursusega

Aeg: 2017-05-12T09:30:00+03:0012.05.2017, 09:30 - 07.07.2017 16:30
Koht:
Kontaktisik: Liis Kalbe
Telefon: 5332 6481
Lingid:
E-post: liis.kalbe@reiting.ee
Pilet: 843 € + km

Kursuse tulemusel omandab õppija ettevõtlusega alustamiseks vajalikud teadmised, tööohutuse, töötervishoiu alased teadmised ning koostab äriplaani.

Sihtgrupp
Kursusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks ning omandada töökeskkonnavolinikele vajalikud teadmised töötervishoiust ja –ohutusest.

Kursuse sisu
Kursusel läbitakse järgmised teemad:

· Sissejuhatus ettevõtlusse. Äriidee ja äriplaan;

· Äriühingu strateegia;

· Maksunduse ja raamatupidamise alused. Ettevõtluse juriidilised aspektid;

· Toode ja tootearendus. Turundus;

· Meeskonna komplekteerimine ja töökohtade loomine. Tegevuskava koostamine. Finantsplaneerimine ja –analüüs;

· Finantseerimise kaasamine. EL riiklikud toetused ja tugistruktuurid. Kohaliku ärikeskkonna tutvustus. Finantsplaneerimine;

· Individuaalne nõustamine;

· Äriplaanide kaitsmine.

Töötervishoiu ja –ohutuse mooduli sisu vastab Sotsiaalministri 14.12.2000. a määruse nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" lisas 1 kehtestatud kavale "Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse 24-tunnine õppekava.

Õpiväljundid
koolituse tulemusena õppija
• järgib Äriseadustikus ja muudes normatiivaktides väike- ja keskettevõttele sätestatut;
• koostab äriplaani;
• tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida;
• koostab töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes.
Muudetud: 20.04.2017, 16:42
Vaatamisi: 20
Tagasi
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30