Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Kust saada toetust?Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna poole on võimalik pöörduda, et uurida erinevate kultuurivaldkonna rahastusvõimaluste kohta. Infot jagavad sporditeenistuse juhataja Veljo Lamp (736 1352, 516 7559, Veljo.Lamp@raad.tartu.ee), noorsooteenistuse juhataja Piret Talur (736 1363, 5300 1841, piret.talur@raad.tartu.ee) ja kultuuriteenistuse peaspetsialist Piret Tamm (7361 357, Piret.Tamm@raad.tartu.ee).

Teavet toetusprogrammide, rahastamisvõimaluste, partnerotsingute, koolituspäevade jne kohta, edastatakse Kultuuriinfo kirjalistis, millega on võimalik kõigil liituda. Selleks tuleb saata kiri majordomo@post.raad.tartu.ee, jätta “teema” rida tühjaks ja kirjutada teksti osas: subscribe kultuuriinfo. Liituda saab ka siin või meilides Piret.Tamm@raad.tartu.ee. Kultuuriinfo listi arhiiviga saab tutvuda Kultuuriaknas - Kultuuriinfo kirjalist (kirjad alates 09.01.2006) ja kogu arhiiv.Järgnevalt on toodud info erinevate rahastusvõimaluste kohta.

Tartu linn

Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond võtab vastu rahataotlusi kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste projektide, huvitegevuse ja laagrite korraldamiseks. Ettevõtmised, mille jaoks toetust taotletakse, peavad toimuma Tartus või olema muul viisil Tartuga seotud. Projektitoetuste taotlemise tähtaeg on 15. august, huvitegevuse taotlustel 1. september. Taotlusi saab esitada veebikeskkonnas tartu.ee/kotoetused

Täpsem info kultuuriosakonna kodulehel.


Tartu Kultuurkapital

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital annab avaliku konkursi korras välja stipendiume ja preemiaid juriidilistele ja füüsilistele isikutele Tartu kesksete kultuuriprojektide läbiviimiseks ja isikute loomingulise tegevuse toetamiseks. Kahel korral aastas saab esitada taotlusi poolaasta stipendiumitele (tähtajad 31. märts ja 30. september), samuti jagatakse toetusi erinevate allfondide kaudu.

Täpsem info Tartu Kultuurkapitali kodulehel.


Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium jagab toetusi valdkondada kaupa. Erinevatest programmidest toetatakse kaunite kunstide, kultuuripärandi ja kultuurilise mitmekesisuse projekte.

Täpsem info Kultuuriministeeriumi kodulehel.


Eesti Kultuurkapital

Eesti Kultuurkapital toetab sihtkapitalide kaudu kauneid kunste, rahvakultuuri, kehakultuuri ja sporti ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist. Taotlusi võetakse vastu neli korda aastas: 20. veebruaril, 20. mail, 20. augustil ja 20. novembril.

Täpsem info Eesti Kultuurkapitali kodulehel.


Hasartmängumaksu Nõukogu

Hasartmängumaksu Nõukogule on võimalik igakuiselt esitada väikeprojektide taotlusi (taotletav summa kuni 6000 eurot) vastavalt valdkonnale kas Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi või Kultuuriministeeriumi kaudu. Suurprojektide taotlusi (taotletav summa üle 6000 euro) võetakse vastu kord aastas ajavahemikus 1. oktoober kuni 15. november.

Täpsem info ja valdkondade prioriteedid HMNi kodulehel.


Eesti Filmi Instituut

Eesti Filmi Instituut jagab toetusi nii filmide tootmiseks, levitamiseks kui filmialase hariduse edendamiseks ja filmiürituste korraldamiseks.

Taotlemise tingimuste ja tähtaegadega on võimalik tutvuda EFI kodulehel.


Eesti Rahvuskultuuri Fond

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab taotlusi vastu igal aastal 1. septembrist kuni 15. oktoobrini. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse. Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.

Täpsem info ja taotlusvormid saadaval ERKFi kodulehel.


Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ehk MISA teostab tegevusi selle nimel, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ning osaleksid aktiivselt kodanikuühiskonnas ning et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalused säilitada oma emakeelt ja kultuuri. Sihtasutus algatab ja toetab Eesti ühiskonna integreerumisele suunatud projekte ja tegevusi ning koordineerib erinevate ressursside efektiivset kasutamist selles valdkonnas.

Programmide, tähtaegade ja taotlusvormide kohta saab infot MISA kodulehel.


Loov Euroopa

Loov Euroopa on Euroopa Liidu uus raamprogramm eelarveperioodiks 2014-2020, mille eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet, edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, jõuda laiema publikuni nii Euroopas kui mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist. Eestis jagavad programmi kohta infot Loov Eesti ja Eesti Filmi Insituut.

Rohkem infot ja vajalikud kontaktid saadaval Loov Euroopa kodulehel.


Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Põhjamaade Ministrite Nõukogu kaudu on võimalik taotleda toetusi kultuurikoostöövõrgustikke, loovisikute reisimise ja loomeresidentuuride tegevuse finantseerimiseks.

Programmide, tingimuste ja tähtaegadega on võimalik tutvuda PMNi kodulehel.


Erineva suunitlusega toetusi jagab ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Samuti on võimalik eri riikide saatkondade ja kultuurikeskustega (Prantsuse Instituut, Goethe Instituut) teha koostööd, et viia läbi kultuuriprogramme või kutsuda esinejaid välisriikidest.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31