Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Inglise keele algtase A1: grupp 1

täiskasvanud

SA Tartu Rahvaülikool

11. aug 2020 - 05. nov 2020

€295,00

T 09:00 - 10:30 | Tartu Rahvaülikool | Pepleri 4, Tartu, Eesti
N 09:00 - 10:30 | Tartu Rahvaülikool | Pepleri 4, Tartu, Eesti

Lisa kalendrisse
Registreeru Registreeru
Galerii
Tutvustus

Inglise keele algkursus A1.1 (Beginner A1.1). Kursus sobib neile, kes ei ole varem inglise keelt õppinud ja soovivad alustada päris algusest. Saavutatav keeletase on A1.1. Kursus jätkub kevadsemestril A1.2 tasemel. Õppe kogumaht on 70 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Õppemeetodid:

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.
Õppematerjal:

"New Headway Beginner" 4th Edition

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut
Õppe sisu

Unit 1 Hello!

* Viisakusväljendid. Tegusõna olema.. See on… - This is … Arvud 1-10. Nimisõna mitmus.

Unit 2 Your world.

* Maad ja rahvad. Asesõnad he/she/they; his/her. Küsilaused. Arvsõnad 11-30.

Unit 3 All about you.

* Ametid. Isiklik informatsioon. Eitavad laused. Lühivastused. Viisakusväljendid.

Unit 4 Family and Friends.

* Minu pere ja sõbrad. Omastav asesõna. Tegusõna omama - have/has.

Unit 5 The way we live.

* Söök ja jook. Rahvused ja keeled. Lihtolevik. Artikkel a/an. Arvsõna 1-100. Kui palju see maksab?

Unit 6 Every Day.

* Minu päev. Eluviis. Päevad. Kellaaeg. Lihtolevik. Always/sometimes/never.

Unit 7 My favourites.

* Minu lemmikud. Küsisõna. Omadussõna. Asesõna me/him/us/them. This/that. Can I …… ?

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Loe lähemalt: https://rahvaylikool.ee/koolitused/6009/kursus-grupp-1/

Jaga
Asukoht kaardil
placeholder
Korraldaja

Asutus: SA Tartu Rahvaülikool
Aadress: Pepleri 4, Tartu
Kontaktisik:
Telefon: 7361537
E-post: kristiina [at] rahvaylikool.ee
https://www.rahvaylikool.ee/

Teie brauser on aegunud. Palun laadige alla üks antud tasuta brauseritest:

Firefox
Firefox Mozilla Foundation
Opera
Opera Opera Software
Chrome
Chrome Google