Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Inglise keele kõrgem kesktase B2: kõrgem kesktase B2.1

täiskasvanud

Tartu Rahvaülikool SA

14. jaan - 15. apr

€150,00

E 17:15 - 18:45 | Tartu Rahvaülikool | Pepleri 4, Tartu, Eesti

Lisa kalendrisse
Registreeru Registreeru
Galerii
Tutvustus

Inglise keel kõrgemale kesktasemele B2.1. Kursuse hind sisaldab originaalõpikut. Kursusetasule käibemaksu ei lisandu. Jätkajatele soodushind.

Õppematerjal

"English File. Upper-Intermedate."

Kursusel arendatakse rääkimis-, kuulamis- ja lugemisoskust. Võrreldes teiste kursustega, pöörab see kursus rohkem tähelepanu grammatika õppimisele ja rääkimisele.
Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel.

Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge.

Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada CD-plaatide kuulamine ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure.

Kursusel kasutatakse kaasaegseid õpikuid ja autentseid tekste. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi.
Õppe sisu

LESSON 3.

A The truth about air travel. Air travel. Tenses. B Incredibly short stories. Adverbs. C Talking about children`s books.

LESSON 4.

A Eco-guilt. The environment and the weather. Future forms. B Are you a risk taker? Expressions with take. Conditionals. Revise & Check.

LESSON 5.

A The survivors`club. Feelings. Unreal conditionals. B It drives me mad. Expressing feelings.

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnav

Loe lähemalt: https://www.rahvaylikool.ee/kursus/1/2/36/7820/inglise-keele-korgem-kesktase-b2-korgem-keskt

Jaga
Asukoht kaardil
placeholder
Korraldaja

Asutus: Tartu Rahvaülikool SA
Aadress: Pepleri 4, Tartu
Kontaktisik: Ilona Vares
Telefon: 7361544
E-post: ilona [at] rahvaylikool.ee
https://www.rahvaylikool.ee/

Teie brauser on aegunud. Palun laadige alla üks antud tasuta brauseritest:

Firefox
Firefox Mozilla Foundation
Opera
Opera Opera Software
Chrome
Chrome Google