Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Soome keel algajatele A1: minirühm

täiskasvanud

SA Tartu Rahvaülikool

18. sept 2020 - 08. jaan 2021

€267,00

R 09:00 - 10:30 | Tartu Rahvaülikool | Pepleri 4, Tartu, Eesti

Lisa kalendrisse
Registreeru Registreeru
Galerii
Tutvustus

Kursus sobib neile, kes pole varem soome keelt õppinud. Saavutatav keeletase on A1.1

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel.

Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja esitatakse erinevaid dialooge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada kuulamisharjutused ja videote vaatamine.

Õppimine minirühmas võimaldab paindlikult arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:
Hääldamine, tervitused ja viisakusväljendid
Enesest, oma perest ja kodust rääkimine
Aja väljendamine
Hinna küsimine ja ostmine
Abi küsimine
isikuandmed
Sõnavara:
numbrid, maad, rahvad, keeled, värvid, ajaväljendid (kellajad, ööpäev, nädalapäevad, aastaajad, kuud), ilm, pere ja sugulased, vabaaeg, toiduained, omadussõnad, eksitussõnad.

Grammatika:
olla-tegusõna olevikus ja lihtminevikus, vokaalharmoonia, küsimused, tegusõnatüübid ja tegusõnade pööramine olevikus, astmevaheldus, mitmus, omastav ja osastav kääne, kohakäänded.

Õppematerjalid
Peatükid 1-6 õpikust Suomen mestari I. Suomen kielen oppikirja aikuisille

Kursuse maht
Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsaid tekste või teha grammatikaharjutusi.

Loe lähemalt: https://rahvaylikool.ee/koolitused/6062/kursus-miniruhm/

Jaga
Asukoht kaardil
placeholder
Korraldaja

Asutus: SA Tartu Rahvaülikool
Aadress: Pepleri 4, Tartu
Kontaktisik:
Telefon: 7361544
E-post: ilona [at] rahvaylikool.ee
http://www.rahvaylikool.ee

Teie brauser on aegunud. Palun laadige alla üks antud tasuta brauseritest:

Firefox
Firefox Mozilla Foundation
Opera
Opera Opera Software
Chrome
Chrome Google