Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Vene keel madalamale kesktasemele: A2-tasemele.

täiskasvanud

Tartu Rahvaülikool SA

16. sept 2019 - 04. nov 2019

Tasuta

E 17:15 - 18:45 | Tartu Rahvaülikool | Vaksali 7, Tartu, Eesti
K 17:15 - 18:45 | Tartu Rahvaülikool | Vaksali 7, Tartu, Eesti

Lisa kalendrisse
Registreeru Registreeru
Galerii
TutvustusKursuse sihtgrupiks on põhi- või keskhariduseta täiskasvanud, vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madalama haridustasemega inimesed, erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud. Vajalik on vene keele oskus algtasemel (A1).Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Koolituse maht on 30 akadeemilist tundi auditoorset tööd + 10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.
Teemad

Viisakusväljendid
Enda ja teiste tutvustamine
Isikuandmete andmine ja küsimine
Elulugu
Haridus
Kodu ja kodukoht
Mina, minu töökoht ja eelnev töökogemus
Tasemele vastav grammatika

Kursusel õpitakse kasutama viisakusväljendeid. Tutvustatakse ennast ja teisi ning esitatakse teemakohaseid küsimusi. Õpitakse esitama isikuandmeid, esitatakse teemakohaseid küsimusi ja harjutatakse ankeetide täitmist. Räägitakse oma elu tähtsamatest sündmustest ja haridusteest. Kirjeldatakse oma kodu ja kodukohta. Harjutatakse ajaväljendite (kellaaeg, päev, kuu, aastaaeg, aastaarv) kasutamist. Omandatakse sõnavara, et tutvustada oma töökohta ja rääkida tööülesannetest.

Grammatika: arvsõna, asesõna, tegusõna pööramine olevikus, minevikus ja tulevikus, omadussõna võrdlemine, nimisõna käänamine.

Loe lähemalt: https://rahvaylikool.ee/koolitused/4829/vene-keel-madalamale-kesktasemele-a2-tasemele/

Jaga
Asukoht kaardil
placeholder
Korraldaja

Asutus: Tartu Rahvaülikool SA
Aadress: Vaksali 7, Tartu
Kontaktisik: Kristiina Kaarlõpp
Telefon: 7361537
E-post: kristiina [at] rahvaylikool.ee
http://www.rahvaylikool.ee

Teie brauser on aegunud. Palun laadige alla üks antud tasuta brauseritest:

Firefox
Firefox Mozilla Foundation
Opera
Opera Opera Software
Chrome
Chrome Google