Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Keeleõpe
  • Koolitus
  • Keeleõpe

Eesti keel B1.1 grupp 2

Tartu Rahvaülikool

vaata kaarti

T 17. okt 2023 | 00:00 - T 30. jaan 2024

Õpiku hind 26 eurot lisandub kursuse hinnale

Mine ostma (510 €)

Eesti keele B1-taseme kursus on täismahus koolituse esimene moodul. B1 taseme saavutamiseks läbitakse kolm moodulit.

Kasulik teave
Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Eesti keele B1-taseme koolitusel arendatakse kõiki osaoskusi (kuulamist, lugemist, rääkimist, kirjutamist), grammatikat ja sõnavara. Kasutatakse B1 taseme õppematerjali "Naljaga ... ", kus on palju aktiivseid mängustatud ülesandeid, mis sobivad eriti hästi rühmas töötamiseks. Harjutatakse ka eksamitüüpi ülesandeid.

Teemad:
1. Head isu!

teenindajaga suhtlemine ja toidu tellimine kohvikus ja restoranis
menüü põhjalik lugemine ja toitude-jookide kohta täpsustavate küsimuste esitamine
toidu kohta oma arvamuse avaldamine
Keeleteadmised: käänetevahelised seosed, mitmuse nimetav kääne, ainsuse osastav kääne, käskiv kõneviis

2.Mul on teile palve!

abi palumine olmelistes küsimustes
kodused toimetused: toidu valmistamine, triikimine jms
esemed koduses majapidamises
toitude koostisosad
Keeleteadmised: Kellele? Kellel? Kellelt?, asesõnad

3.Palju õnne!

õnnesoovid erinevate sündmuste puhul
vestlus külaskäigul
sünnipäev, kingituste tegemine ja vastuvõtmine
esemed koduses majapidamises (liitsõnad)
Keeleteadmised: lihtminevik (i-minevik), küsisõna kes? käänamine, küsisõna mis? käänamine

Õppematerjalid:
Kursusel kasutatakse õpikut "Naljaga ... " Eesti keele õpik B1-tasemele. I osa
Autorid: Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp
Õpiku hind 26 eurot lisandub kursuse hinnale.

Kursuse maht:
Õppe kogumaht on 80 akadeemilist tundi (sh 60 tundi auditoorset tööd + 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisva töö eesmärk B1-tasemel on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased suulised esitlused ja teemakirjutised. Samuti loetakse iseseisvalt teemakohaseid tekste (lühikesed jutustused, faktiteavet edastavad lihtsamad tekstid jms).

Loe lähemalt

EST
Asutus:
Tartu Rahvaülikool
Aadress:
Vaksali 7; Pepleri 4
Kontaktisik:
Tartu Rahvaülikool
Telefon:
7361337; 7427742
E-post:
E-post
Veebileht:
https://rahvaylikool.ee/