Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Keeleõpe
  • Koolitus
  • Keeleõpe

Eesti keel B2.1

Tartu Rahvaülikool

vaata kaarti

T 20. veebr 2024 | 17:00 - N 30. mai 2024 | 18:00 +1 veel

Mine ostma (540 €)

Eesti keele B2.1-taseme kursus on osa täismahus koolitusest. Kursuse lõpetanud saavad õpinguid jätkata. Koolituse järgmine osa toimub sügissemestril. B2 taseme saavutamiseks läbitakse neli kursust.

Eesti keele B2-taseme kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust. Räägime, arutleme ja väitleme päevakajalistel ja huvipakkuvatel teemadel. Arendame keeleteadmisi ja kirjutame. Kursusele on oodatud kõik keelehuvilised!

Teemad:

Saatused ja elulood
Kannapöörded
Kehakeel ja välimus
Kaubandus ja tarbijakaitse
Kodumasinad ja tulevikukodu
Ajalehed
Eesti märk

Õppematerjal

valitud peatükid õpikust "Avatud uksed". Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. Autorid: Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp. Kirjastus TEA, 2002
õpetaja koostatud käsilehed

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 85 ak tundi (sh 65 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö

Iseseisva töö eesmärk on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased esitlused ja kirjutised. Iseseisvaks tööks võib olla nt detailse info hankimine autentsetest allikatest, võrdlemine ja kokkuvõtte tegemine; väitluseks valmistumine (argumentide sõnastamine, põhjendamine); teemakohaste esitluste ettevalmistamine

Õppijad saavad tagasisidet iseseisvate tööde kohta nii õpetajalt kui ka kaasõppijatelt (vastastikhindamine).

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Loe lähemalt

EST
Asutus:
Tartu Rahvaülikool
Aadress:
Vaksali 7, Pepleri 4
Kontaktisik:
Tartu Rahvaülikool
Telefon:
7361337; 7427742
E-post:
E-post
Veebileht:
https://rahvaylikool.ee
Nimi Kuupäev Aeg Asukoht Pilet
Eesti keel B2.1 T 20. veebr 2024 19:00 Tartu Rahvaülikool 540 €