Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Keeleõpe
  • Koolitus
  • Keeleõpe

Eesti keele A2- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus

Kastani 39, Tartu

vaata kaarti

E 13. nov 2023 | 17:15 - E 26. veebr 2024

1 170 €

Sihtgrupp
Täiskasvanud, kes on lõpetanud A1 taseme keelekursuse või omandanud taseme iseseisvalt ning tõendanud eelneva keeletesti ja vestlusega.Koolituse eesmärgiks on omandada eesti keele oskus A2 tasemel.

Kursuse sisu
Koolitusel arendatakse kõiki osaoskusi: kuulamine, lugemine, rääkimine ja kirjutamine, sh keelestruktuuride tundmine ja sõnavara tundmine. Koolitus on üles ehitatud tuginedes Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustaseme A2 kirjeldusele.

Läbitavad teemad:

pere ja isikuandmed (kontaktandmed, sünniaeg ja –koht, perekond, sugulased);
kodu, elukeskkond (kodu või korteri kirjeldamine, kodune majapidamine, kodu ja selle ümbrus, loodus, loomad, linnud, ilm);
igapäevaelu (sisseostude tegemine, olme);
vaba aeg (harrastused, vaba aja veetmine, kultuuriüritused, puhkus, puhkamisvõimalused Eestis, tähtpäevad;
reisimine, transport (uued kohad, vaatamisväärsused, ühistransport, majutusasutused, reisimine Eestis);
teenindus (teenindusasutustes – pangas, juuksuris, postkontoris; juhendid ja sildid);
inimsuhted (suhted teiste inimestega, sõprus, emotsioonid);
tervis ja tervishoid (arstiabi, terviseseisund);
haridus, erialavalik, ametid (hariduskäik, õppevahendid, kaasõpilased, elukutse valik, erialad ja ametid);
töö ja töösuhted (töökuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl);
toitumine (toitlustusasutused, söök, jook, menüü, toiduainete ostmine).
Grammatika:

isikulised asesõnad;
nimisõna käänded;
küsisõnad, küsimuste moodustamine;
põhiarvsõna ja järgarvsõna;
tegusõna oleviku ja lihtmineviku vormid, sihilised tegusõnad, käskiv kõneviis;
sidesõnad.
Praktilise tegevuse lühikirjeldus:

rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine;
tekstide (häälega) lugemine, refereerimine, kokkuvõtete tegemine.
Kirjalikud ülesanded:

õigekirja harjutused, kirja kirjutamine, ametlik ja tänukiri, postkaardi saatmine, sõbra kirjeldamine, kodukoha kirjeldamine.
Muu info
Koolitus toimub 3 korda nädalas, esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev, kell 17.15-19.45

Koolituse hind sisaldab materjale.

Kursuse läbinule väljastatakse õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Loe lähemalt

EST RUS
Asutus:
Reiting PR OÜ
Aadress:
Kastani 39, Tartu
Kontaktisik:
Hellika Rohtmets
Telefon:
5332 6481
E-post:
E-post
Veebileht:
https://www.reiting.ee/