Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Keeleõpe
  • Koolitus
  • Keeleõpe

Eesti keele A2- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus

Veebikoolitus

vaata kaarti

T 12. märts 2024 | 17:30 - K 31. juuli 2024

1 803,16 €

Sihtgrupp
Täiskasvanud, kes on lõpetanud A1 taseme keelekursuse või omandanud taseme iseseisvalt ning tõendanud eelneva keeletesti ja vestlusega.Koolituse eesmärgiks on omandada eesti keele oskus A2 tasemel.

A2-taseme eksamiks ettevalmistamine

Sihtgrupp
Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab A1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppijate keeleoskustase selgitatakse välja kirjaliku ja/või suulise testiga enne koolitust

Kursuse sisu
Suhtluskeel:

Pere ja isikuandmed (kontaktandmed, sünniaeg ja –koht, perekond, sugulased)
Kodu, elukeskkond (kodu või korteri kirjeldamine, kodune majapidamine, kodu ja selle ümbrus, loodus, loomad, linnud, ilm)
Igapäevaelu (sisseostude tegemine, olme)
Vaba aeg (harrastused, vaba aja veetmine, kultuuriüritused, puhkus, puhkamisvõimalused Eestis, tähtpäevad)
Reisimine, transport (uued kohad, vaatamisväärsused, ühistransport, majutusasutused, reisimine Eestis)
Teenindus (teenindusasutustes – pangas, juuksuris, postkontoris; juhendid ja sildid)
Inimsuhted (suhted teiste inimestega, sõprus, emotsioonid)
Tervis ja tervishoid (arstiabi, terviseseisund)
Haridus, erialavalik, ametid (hariduskäik, õppevahendid, kaasõpilased, elukutse valik, erialad ja ametid)
Töö ja töösuhted (töökuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl)
Toitumine (toitlustusasutused, söök, jook, menüü, toiduainete ostmine)
Keeleteadmised:

Isikulised asesõnad
Nimisõna käänded
Küsisõnad, küsimuste moodustamine
Põhiarvsõna ja järgarvsõna
Tegusõna oleviku ja lihtmineviku vormid, sihilised tegusõnad, käskiv kõneviis
Sidesõnad
Praktilise tegevuse lühikirjeldus:

Rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine
Tekstide (häälega) lugemine, refereerimine, kokkuvõtete tegemine
Kirjalikud ülesanded: õigekirja harjutused, kirja kirjutamine, ametlik ja tänukiri, postkaardi saatmine, sõbra kirjeldamine, kodukoha kirjeldamine.
Õppemeetodid:
loeng, seminar, juhitud diskussioon, rollimäng, intervjuu, kirjalikud grammatika ülesanded, rühmatöö, paaristöö, praktiline töö, iseseisev töö.

Muu info
Koolitus toimub 3 korda nädalas, teisipäev, neljapäev kell 17.30-20.00 ja laupäev, kell 09.00-11.15.
Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom.
Koolituse hind sisaldab materjale. Kursuse läbinule väljastatakse õpiväljundite saavutamisel digitunnistus.

Loe lähemalt

EST RUS
Asutus:
Reiting PR OÜ
Aadress:
Kastani 39, Tartu
Kontaktisik:
Hellika Rohtmets
Telefon:
5332 6481
E-post:
E-post
Veebileht:
https://www.reiting.ee/