Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Keeleõpe
  • Koolitus
  • Keeleõpe

Inglise keel A2

Tartu Rahvaülikool

vaata kaarti

N 09. veebr 2023 | 17:15 - N 01. juuni 2023 | 18:45

231 €

Õppetöö toimub A2 tasemel. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud.

Kursusel kasutatakse õpikut "New Headway Pre-Intermediate" 4th Edition. Õpiku hind 18€ lisandub kursuse hinnale. Õpikut kasutatakse mitme semestri vältel. A2 taseme läbimiseks kulub 120 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Kursuse järgmine osa toimub sügissemestril.

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.
Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate 4th Edition."
Õppe sisu

Unit 3 What`s in the news?

Uudised raadios ja ajalehes. Loo lugemine ja jutustamine. Mineviku ajavormid. Reeglipärased ja ebareeglipärased verbid. Määrsõna ja ajamäärus.

Unit 4 Eat, drink and be merry!

Toit ja toitumistavad. Söögikohad. Kauplused. Seltskondlik vestlus lauas.Much/many; some/any/ a few/ a little/ lots of. Artikkel. E-kirja kirjutamine.

Unit 5 Looking forward.

Tulevikulootused. Iseseisva elu algus. Suhtluskeel, kindlad ja ebakindlad seisukohad. Tuleviku väljendamine. Ühendtegusõna (put on, take off)

Unit 6 The way I see it.

Mida me täna teeme? Multikultuurne London. Minu kodulinn. Minu pere. Võrdleme kohti ja inimesi. Omadussõna võrdlusastmed. Sünonüümid ja antonüümid.What`s…. like? How ….. ? Siduvad asesõnad.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Loe lähemalt

Asutus:
SA Tartu Rahvaülikool
Aadress:
Pepleri 4, Tartu
Kontaktisik:
Kristiina Kaarlõpp
Telefon:
7361544
E-post:
E-post
Veebileht:
https://rahvaylikool.ee