Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Arvutiõpe
  • Tööalane
  • Koolitus
  • Arvutiõpe
  • Tööalane

IT-lahendused kontoritöös

Kastani 39, Tartu

vaata kaarti

N 04. aprill 2024 | 09:30 - R 03. mai 2024

774,70 €

Osaliselt veebis!
IT-lahendused kontoritöös (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, pilveteenused, Canva ja ChatGPT)
Sihtgrupp
Koolitusele on oodatud kõik, keda huvitab erinevate it-lahenduste kasutamine tööprotsessis. Näiteks juhid, assisteerival ametikohal töötavad/tööle asuvad inimesed, bürootöötajad jne.

Kursuse sisu
Tekstitöötlus programmiga MS Word – 2 auditoorset tundi, 3 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 2 tundi iseseisvat tööd

teksti sisestamise ja vormindamise üldpõhimõtted;
teksti kujundamine (lehekülje häälestus, lõigud, tähemärgi kujundamine, üla- ja alaindeksid, täheregistri muutmine);
keele valimine ja õigekirja kontroll;
loetelu koostamine;
tabeli loomine, ridade või veergude lisamine ja kustutamine, lihtsamad kujundamise võtted;
dokumendipõhjade loomine, kasutamine;
dokumendi liigendamine, sisukorra-, alamärkuste ja viidete kasutamine.
Tabelarvutus programmiga MS Excel – 2 auditoorset tundi, 10 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 5 tundi iseseisvat tööd:

töökeskkonna tutvustus;
töö lahtrite, ridade ja veergudega;
töövihiku lehed – kasutamine, lisamine, kustutamine, järjekorra muutmine, ümbernimetamine;
lahtrite omadused;
andmetüübid;
loendite kasutamine;
valemite ja funktsioonide kasutamine (põhilised statistilised-, aja- ja loogikafunktsioonid);
töö andmetega (sorteerimine, filtreerimine);
diagrammide koostamine (tulp-, sektor- ja joondiagramm);
tabeli ja diagrammi viimine tekstiredaktorisse;
tabeli väljatrükk.
Esitlus programmiga MS PowerPoint – 2 auditoorset tundi ja 1 tund iseseisvat tööd:

esitluse loomine;
erinevad objektid slaidil;
slaidide vaatamine ja haldamine;
esitluse läbiviimine.
Pilvelahendused ja –teenused kontoritöös – 2 auditoorset tundi, 4 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 1 tund iseseisvat tööd

arukalt ja turvaliselt ülemaailmses arvutivõrgus (mõisted, hea tava, ohud, sh viirusetõrje, identiteedi vargused, isiklik info internetis, appid nutifonis);
ülevaade enamlevinud pilveteenustest (nt: onedrive, googledrive, pcloud, wetransfer);
pilvelahendus kontoritöös (võrdlus töölauaversioonidega) ja erinevad koostöövõimalused (ühised kalendrid, tööülesanded, kontaktid);
andmekorje (googleforms, excelwebapp);
enamlevinud online-suhtlusvahend (nt facebook messenger, skype, viber, zoom, teams jt).
Sissejuhatus kujundusprogrammi Canva - 2 auditoorset tundi ja 4 tundi praktikat õppekeskkonnas

mis on Canva ja kuidas seda kontoritöös ära kasutada;
sissejuhatus lihtsamatesse kujundusvõtetesse;
erinevad mallid ja nende kohandamine vastavalt vajadustele.
ChatGPT kasutamine kontoritöös – 4 auditoorset tundi ja 1 tund praktikat õppekeskkonnas

sissejuhatus tehisintellekti maailma;
ChatGPT-s teksti genereerimine;
kuidas esitada ChatGPT-s küsimusi nii, et saada võimalikult täpseid vastuseid;
loovsisu loomine ChatGPT-s: reklaam- ja sotsiaalmeedia sisu, blogitekstid ja artiklid

Muu info
Koolituse hind sisaldab kohvi/teed, kergeid suupisteid ja elektroonilisi materjale. Vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus (palume sellest soovist eelnevalt teada anda)

Edukale lõpetajale väljastatakse digitunnistus.

Loe lähemalt

EST
Asutus:
Reiting PR OÜ
Aadress:
Kastani 39, Tartu
Kontaktisik:
Hellika Rohtmets
Telefon:
5332 6481
E-post:
E-post
Veebileht:
https://www.reiting.ee/