Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Keeleõpe
  • Koolitus
  • Keeleõpe

Itaalia keel 0-A1.1

Tartu Rahvaülikool

vaata kaarti

T 06. veebr 2024 | 10:30 - T 21. mai 2024 | 12:00

Mine ostma (294 €)

Itaalia keele kursus algajatele.

Oled oodatud, kui soovid itaalia keelt õppima hakata päris algusest.

Eesmärgid

Arendada kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise oskust keeletasemel 0-A1.
Mõista ja kasutada itaalia keelele omaseid väljendeid.

Kuidas õpitakse?

Õpime väikeses rühmas, kus kogenud keeleõpetaja juhendamisel luuakse sõbralik ja keele omandamist toetav keskkond. Kursust kohandatakse õppijate vajadustest lähtuvalt. Kasutatakse palju aktiivõpet koos mänguliste elementidega, kus õppijal on võimalus õpitut kohe praktiseerida. Tundidesse toovad vaheldust erinevad rollimängud, paaristöö, videoklipid ja interaktiivsed veebimaterjalid. Kursusel kasutatakse õpikut "Nuovo Espresso 1". Kogu algtaseme (A1) läbimiseks kulub ca 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse teemad

Sissejuhatus. Itaalia keele tähestik ja hääldus.
Tervitamine, enda tutvustamine, päritolu, rahvused.
Telefoninumbri ja aadressi küsimine.
Come va? kasutamine. Kellegi tutvustamine.
Keeled. Vanuse ütlemine. Numbrid 0-100. Kohvikus. Restoranis. Vaba aeg ja hobid. Nädalapäevad, kellaajad.

Grammatika - Tegusõnad essere, avere, chiamarsi. Isikulised asesõnad. Umbmäärased ja määravad artiklid. Nimisõnade ainsus ja mitmus.Questo/questa kasutamine. Eessõnad a / in. Reeglipärased tegusõnad. Ebareeglipärased tegusõnad: fare, volere, andare, uscire. Mi piace / mi piacciono kasutamine.

Kursuse kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Loe lähemalt

EST
Asutus:
Tartu Rahvaülikool
Aadress:
Vaksali 7, Pepleri 4
Kontaktisik:
Tartu Rahvaülikool
Telefon:
7361337; 7427742
E-post:
E-post
Veebileht:
https://rahvaylikool.ee