Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Tööalane
  • Koolitus
  • Tööalane

Kliendikeskne laotöö

Kastani 39, Tartu

vaata kaarti

N 16. mai 2024 | 09:30 - P 30. juuni 2024

793 €

Sihtgrupp
Koolitusele on oodatud hulgi -ja jaekaubanduses töötavad klienditeenindajad, e-kaupluse klienditeenindajad, müüjad, müügikonsultandid, laotöötajad, kaubakäitlejad, komplekteerijad ning kõik isikud, kes on huvitatud või soovivad täiendavaid lisateadmisi tööstus ja/või kaubanduslaost.

Kursuse sisu
Laotöö – 16 ak tundi
veodokumentide saadetise adressaadi vastavuse
kaupade vastuvõtuprotsessi korraldamine ning tüüpvead
veorežiimi tingimuste täitmise jälgimine vastavalt kauba omadustele
pakkeüksuste vigastuste tuvastamine, registreerimine
kaupade mahalaadimine
pakkeüksuse seisundi hindamine, vigastuste märkimine veodokumentides
pakkeüksuste sorteerimine, konsolideerimine ja ristlaadimine
toodete tuvastamine ja võrdlemine. Koguste vastavuse kontrollimine sh. saadetised väljaspool EL
hoiuühikute koostamine lähtuvalt kauba eripärast
kaupade hoiukohtadele paigutamine ja käitlemine
hoiule paigutatud toodete registreerimine tooteartiklite -ja koguste lõikes laoaadressidel
väljastustellimuse komplekteerimine
sobiva pakenditüübi valik, vastavalt toodete omadustele
komplekteeritud toodetest kompaktse pakkeüksuse koostamine ja pakendamine, arvestades kauba, veoahelas kasutatava transpordiliigi või veoviisi eripäraga
pakkeüksuste kinnitamine
pakkeüksuste ja kaubadokumentide üleandmine, tuvastades eelnevalt kaubasaaja või vedaja isiku samasuse
kauba inventeerimine
inventuuri ettevalmistamine, kokkuvõtete- ja järelduste tegemine
võimalike saldovahede tekkimise põhjuste välja selgitamine

Ohutuskoolitus ja raskuste tõstmine - 6 ak tundi
ohutusnõuded töö ajal
ohuolukordade hindamine ja vältimine
laotöötaja ohuteadlikkuse tõstmine
kahveltõstuki ja virnastajaga vms. kauba laadimine või komplekteerimine
kauba ohutu paigutamine laos ja haagises
ohutud ja ergonoomilised töövõtted raskuste teisaldamisel

Klienditeenindaja - 8 akadeemilist tundi
klienditeeninduse A ja O
mida tarbijad teenindusprotsessis hindavad?
erineva kultuuritaustaga klientide teenindamine
protokoll ja etikett
teenindusprotsess
hea klienditeeninduse olemus ning kliendikeskse teeninduse põhireeglid
teenindusstandard kui teenindusprotsessi juhtimismudel
teeninduse kvaliteeti mõjutavad tegurid
kontori -ja telefoniteenindus
klientide nõustamine ja abistamine online kanalites
esmamulje loomine
lojaalsuse kasvatamine
efektiivne toimetulek rahulolematute klientide/tellijatega
reageerimine kliendi etteheidetele ning teenindaja või asutusepoolsetele vigadele
erinevad klienditüübid “Raskete klientide" tüübid ning nendega suhtlemise eripärad
klienditeenindaja töö ja turvalisus

Müügitehnikad – 8 ak tundi
proaktiivne nõustamis/müügiprotsessi juhtimine;
müügi seitse sammu;
müügi alustamine
vajaduste selgitamine
toodete tutvustamine
vastuväited
müügi lõpetamine ja edaspidiste suhete arendamine
tarbijate ostukäitumine
tarbija tunnused, ostuotsustusprotsess
peamised müügitehnikad
müügitehnikate lühi- ja pikaajalised tagajärjed
müügiargumendid erinevatele isikustele
liftikõne
pikaajaliste kliendisuhete loomine
kaupade väljapanek

Loe koolitusest lähemalt meie kodulehelt.

Koolituse hind sisaldab kohvi/teed, kergeid suupisteid ja elektrooni

Loe lähemalt

EST
Asutus:
Reiting PR OÜ
Aadress:
Kastani 39, Tartu
Kontaktisik:
Hellika Rohtmets
Telefon:
5332 6481
E-post:
E-post
Veebileht:
https://www.reiting.ee/