Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Tööalane
  • Koolitus
  • Tööalane

Klienditeeninduse ABC

Kastani 39, Tartu

vaata kaarti

T 09. aprill 2024 | 09:30 - R 17. mai 2024

610 €

Koolituse eesmärgiks on anda osalejale baasteadmised sellest, millised on kaasaegse ja kliendikeskse teeninduse pakkumiseks vajalikud oskused ja hoiakud.

Sihtgrupp
Koolitus sobib kõigile, kes soovivad saada algteadmisi kaasaegsest klienditeenindusest. Oodatud on nii alustavad, kui ka juba teenindus- või administratiivses valdkonnas töötavad inimesed.

Kursuse sisu
Kursusel läbitavad teemad:

Teeninduse olemus ja mõiste, kutse-eetika. Eetikakoodeks - 6 auditoorset tundi

Toimetulek keeruliste klientidega ja stressisituatsioonidega - 6 auditoorset tundi

konfliktide tekkimise, kujunemise ja lahendamise üldised seaduspärasused;
lahkarvamuste lahendamise strateegiad
Eduka kliendisuhtluse ja müügi võtmetegevused - 18 auditoorset ja 2 tundi iseseisvat tööd

teenindaja rolli ettevõtte esindajana;
erinevad kliendid ja nende ootused;
müügimeeskonna toimimise põhimõtted;
kliendisuhte loomine ja hoidmine;
kliendi rahulolu kujunemise tegurid ning rahulolu mõõtmise põhimõtteid
Teeninduskultuur ja teeninduse kvaliteet - 5 auditoorset tundi

teeninduskultuur, kasutatav sõnavara, mõisted;
teeninduskultuuri areng ja tänased suunad;
teenindusühiskonna mõiste;
teeninduspädevused;
teenindusprotsess;
teeninduskultuur ja teenindusmõttelaad;
hea klienditeeninduse olemus ning kliendikeskse teeninduse põhireeglid;
teeninduse kvaliteeti mõjutavad tegurid (usaldusväärsus, kiirus, pädevus, firma maine, suhtlus kliendiga, turvalisus);
kes annab teeninduse kvaliteedile lõpliku hinnangu ja kuidas teeninduse kvaliteet määrab tulemuse?
Muu info

Koolituse hind sisaldab kohvipause ja elektroonilisi materjale.

Edukale lõpetajale väljastatakse digitunnistus.

Loe lähemalt

EST
Asutus:
Reiting PR OÜ
Aadress:
Kastani 39, Tartu
Kontaktisik:
Hellika Rohtmets
Telefon:
5332 6481
E-post:
E-post
Veebileht:
https://www.reiting.ee/