Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Eneseareng
  • Tervis/ilu
  • Koolitus
  • Eneseareng
  • Tervis/ilu

Lapse esmaabi koolitus

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

vaata kaarti

T 19. märts 2024 | 09:00 - 17:00

Mine ostma (65 €)

Koolituse läbinul on teadmised, kuidas anda esmaabi õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral.
Koolitusele on oodatud kõik huvilised.

Õpiväljundid
oskab kontrollida elulisi näitajaid esmaabi situatsioonis;
omab teadmisi õnnetuste ja ägedate haigushoogude korral organismis toimuvatest muutustest;
omab teadmisi esmaabi vajaduse hindamiseks erinevates olukordades.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid
Hindamiskriteerium:
1) selgitab oma tegutsemist lapse tervisliku seisundi muutumisel, arvestades tervisenäitajaid;
2) hindab lapse seisundit ja abikutsumise vajadust eluohtlike haigusseisundite, õnnetusjuhtumite ja traumade korral;
3) demonstreerib esmaabi andmist eluohtlike seisundite, traumade ja õnnetusjuhtumite korral, arvestades lapse anatoomilis-füsioloogilisi ja ealisi eripärasid.
Hindamismeetod: oskuste demonstreerimine, teoreetiliste ja praktiliste situatsioonülesannete lahendamine.
Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule väljastatakse tõend.

Loe lähemalt

EST
Asutus:
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kontaktisik:
Merlis Karja-Kännaste
Telefon:
7370209
E-post:
E-post
Veebileht:
https://www.nooruse.ee/koolitusedjateenused/koolitused/koolituskalender/