Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Tööalane
  • Koolitus
  • Tööalane

Praktiline dokumendi- ja arhiivihaldus

Kastani 39, Tartu

vaata kaarti

K 28. veebr 2024 | 09:30 - T 30. aprill 2024

500,20 €

Koolituse eesmärgiks on anda põhjalik ja praktiline ülevaade kaasaegsest dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamisest ja selgitada selle olulisust organisatsioonis.

Koolitus koosneb kahest moodulist: dokumendihalduse alused ning arhiivihaldus ja digitaalne arhiveerimine

Sihtgrupp
Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kes puutuvad või hakkavad kokku puutuma dokumentide koostamise, haldamise ja arhiveerimisega.

Kursuse sisu
Dokumendihalduse moodulis käsitletavad teemad (10 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi praktikat õppekeskkonnas):

organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid, nende vormistamine ja kohustuslikud rekvisiidid;
dokumendi paber- ja elektrooniline vorm;
dokumendiloetelu. Sarjade moodustamine;
dokumentide säilitusaegade määramine: seadusandluse nõuete ja organisatsiooni vajaduste arvestamine;
dokumendiloetelu kinnitamine ning selle muutmise kord;
dokumendiringlus;
tööjaotus dokumendihalduse valdkonnas;
erinevate dokumendiliikide koostamise, registreerimise ning kasutamise protseduurid;
dokumendihaldussüsteemide tutvustus ning töö põhimõtted (nt. Amphora);
andmekaitse dokumendihalduses;
küberturavlisus;
digivahendite kasutamise kokkulepped;
ülevaade TTOS-st ja TTOS-i alusel välja antud Vabariigi Valitsuse ning sotsiaalministri määrustest ja seadustest;
tööohutuse eest vastutavad isikud töökeskkonnas (töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu, esmaabiandja);
tööandja ja töötaja kohustused, õigused;
Arhiivihalduse ja digitaalse arhiveerimise moodulis käsitletavad teemad (5 tundi auditoorset tööd ning 1 tund praktikat õppekeskkonnas):

dokumentide süstematiseerimine;
nõuded dokumentide arhiveerimisele;
milliseid arhiivitarvikuid kasutada;
digitaalne arhiveerimine;
arhiiviseadus ja arhiivieeskiri, arhiivihaldust käsitlevad standardid;
digitaaldokumentide arhiveerimist ja säilitamist reguleeriv õiguskeskkond;
pikaajalise säilitustähtajaga digitaaldokumentide arhiveerimise ja säilitamise probleemid ning lahendused;
arhiivitoimingud;
oluliste e-kirjade säilitamine;
pilvepõhistest dokumendihaldussüsteemidest ja digitaalarhiivi keskkondadest - kuidas valida sobivaim;
digitaalse fotopärandi arhiveerimine ja säilitamine;
arhiveerimine ja hävitamine dokumendihaldussüsteemis;
andmete migreerimine dokumendihaldussüsteemist;
digiteerimise korraldus, riskid ja kulude analüüs.
Muu info

Kõigile osalejatele on vajadusel õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

Hind sisaldab elektroonilisi materjale, kohvipause ja digitunnistust!

Loe lähemalt

EST
Asutus:
Reiting PR OÜ
Aadress:
Kastani 39, Tartu
Kontaktisik:
Hellika Rohtmets
Telefon:
5332 6481
E-post:
E-post
Veebileht:
https://www.reiting.ee/