Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Tööalane
  • Koolitus
  • Tööalane

Projektide kirjutamine ja juhtimine e-õppena

e-õpe

vaata kaarti

K 11. okt 2023 | 10:00 - K 31. jaan 2024

258 €

Sihtgrupp
Praktilisele koolitusele ootame tulevasi ja algajaid projektijuhte ning spetsialiste, kes kasutavad oma töös projektijuhtimise meetodit.

Kursuse sisu
Kursus koosneb järgnevatest osadest, millest kursuse lõpus moodustub projekti kavand:

projekti mõiste, olemus ja struktuur. Eeltööd enne projekti kirjutamist. Projekti vajalikkuse põhjendus. Probleemid ja nende kaardistamise meetodid. Projekti eesmärkide püstitamine;
projekti sihtrühmad. Sidusrühmad. Kasusaajad. Kavandatavad tegevused;
sobivate finantseerijate otsimine. Erinevad rahastamisvõimalused ja fondid;
tegevuskava koostamine;
projekti riskianalüüs. Eelarve koostamine;
projekti juhtimine ja teostamine. Projekti meeskond. Grupiprotsessid;
projektide raamatupidamise korraldamine. Muudatused sisekorra eeskirjades. Projektide kulude eristamine raamatupidamises;
projekti tulemuste hindamine. Aruandlus ja dokumentatsioon;
projekti taotluste hindamine. Hindamiskriteeriumid. projektide analüüs.
Õppetöö toimub e-õppe keskkonnas Moodle. Iga moodul koosneb teoreetiliset osast, enesekontrolli küsimustikust, praktilistest töödest ning juhendaja poolsest tagasisidest. Suhtlus toimub veebikanalite kaudu.

Koolituse jooksul tuleb esitada 7 iseseisvat tööd.
Kursuse maht on 100 akadeemilist tundi, mis läbitakse personaalse ajakava järgi maks. 3 kuu jooksul. Koolitus toimub täies mahus e-õppekeskkonnas Moodle, kus osaleja saab valida materjalide läbimiseks endale sobiliku aja ja tempo. Antud keskkonda on üles laetud materjalid, mis tuleb läbi töötada ja mille põhjal esitada püstitatud ülesanded.
Edukale lõpetajale elektrooniline tunnistus

Loe lähemalt

Asutus:
Reiting PR OÜ
Aadress:
Kastani 39, Tartu
Kontaktisik:
Hellika Rohtmets
Telefon:
5332 6481
E-post:
E-post
Veebileht:
https://www.reiting.ee/