Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Tööalane
  • Koolitus
  • Tööalane

Raamatupidamine edasijõudnutele e-õppena

e-õpe

vaata kaarti

K 07. aug 2024 | 10:00 - N 31. okt 2024

336 €

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teoreetilised teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele.

Sihtgrupp
Kursus on mõeldud inimestele, kellel on olemas algteadmised raamatupidamisest, töökogemus ning soovivad neid täiendada.

Kursuse sisu
raamatupidamise sisseseadmine ja finantsarvestuse korraldamine; raamatupidamise sise-eeskiri;
raamatupidamist reguleerivad õigusaktid; Raamatupidamise Toimkonna juhendid RTJ –d;
finantsinstrumendid;
põhivarad ja nendelt kulumi arvestus;
majandusüksuse varud, nende arvestus;
ostjatega arvestus;
lühi- ja pikaajalised kohustised, eraldised;
bilansi ja kasumiaruande koostamine (skeem 1 ja 2);
omakapitali arvestus; majandusaasta aruanne, auditeerimine;
finantsanalüüs, hinnakujundus, tasuvuspunkt;
juhtimisarvestus - juhtimisarvestuse terminoloogia;
kuluarvestussüsteemid ja –meetodid;
kululiigid, kulukohad, kulukandjad, finantsplaneerimine, finantsaruannete analüüs.
Muu info
Koolitus toimub täies mahus e-õppekeskkonnas Moodle, kus osaleja saab valida materjalide läbimiseks endale sobiliku aja ja tempo. Antud keskkonda on üles laetud loetavad materjalid, mis tuleb iseseisvalt läbi töötada ja millede põhjal tuleb esitada püstitatud ülesanded. Kõikidele iseseisvatele töödele annab koolitaja personaalselt tagasisidet ning soovi korral on võimalik koolitajalt saada konsultatsiooni veebi teel. Koolitus ei toimu reaalajas ning tegemist ei ole videokoolitusega.

Õpet on võimalik läbida kiiremini, kui on ettenähtud õppeperiood kuid erandkorras on võimalus taotleda ka koolitusperioodi pikendust.

Edukale lõpetajale elektrooniline tunnistus!

Loe lähemalt

Asutus:
Reiting PR OÜ
Aadress:
Kastani 39, Tartu
Kontaktisik:
Hellika Rohtmets
Telefon:
5332 6481
E-post:
E-post
Veebileht:
https://www.reiting.ee/