Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Tööalane
  • Koolitus
  • Tööalane

Raamatupidamine edasijõudnutele koos personalitöö õppega

Kastani 39, Tartu

vaata kaarti

N 02. nov 2023 | 10:00 - T 19. dets 2023

1 740 €

Sihtgrupp
Kursus on mõeldud neile, kel on algteadmised/töökogemus raamatupidamises ning kelle tööülesanded sisaldavad personalitööd.

Kursuse sisu
Raamatupidamine edasijõudnutele mooduli teemad (40 tundi auditoorset tööd, 20 tundi praktikat õppekeskkonnas ning 20 tundi iseseisvat tööd):

raamatupidamise sisseseadmine ja finantsarvestuse korraldamine
kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;
majandustehingute kirjendamine, dokumendinõuded, arvestuspõhimõtted;
raamatupidamist reguleerivad õigusaktid;
varude ja varade arvestus, bioloogiliste varade arvestus;
põhivarade arvestuse pidamine, amortiseerimise arvestus;
import, eksport tehingud;
laenud ja kohustised – lühiajalised ja pikaajalised
maksundus - käibemaks, palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõtlusega mitteseotud kulud, maksuriskid, maksude deklareerimine;
töötajatega seotud arvestused – töötasu, sh keskmise töötasu arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm);
töölähetus;
sõiduauto kasutamise kord;
tulude ja kulude arvestamine;
aruandlus - bilansi ja kasumiaruande koostamine jpm
Personalitöö teemad (40 tundi auditoorset tööd):

personalitöö eetika;
kutsetasemed ja kutset andva organisatsiooni tutvustus;
organisatsioon kui tervik, tööjõu tähtsus organisatsioonis;
personalitöö funktsioonid;
tööjõuturg
värbamistegevused;
töötajate tasustamine;
uue töötaja sisseelamisprogramm;
ettevõtte sisekliima, tagasisidestamine, arenguvestlused
personali hindamine;
personalidokumentide koostamine, haldamine jpm

Muu info
Hind sisaldab materjale ja kohvipause,
Lõpetajale tunnistus või tõend

Loe lähemalt

Asutus:
Reiting PR OÜ
Aadress:
Kastani 39, Tartu
Kontaktisik:
Hellika Rohtmets
Telefon:
5332 6481
E-post:
E-post
Veebileht:
https://www.reiting.ee/