Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Tööalane
  • Koolitus
  • Tööalane

Raamatupidamiskursus e-õppena

e-õpe

vaata kaarti

K 07. aug 2024 | 10:00 - L 30. nov 2024

555 €

Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised, kuid eelistavad e-õpet.

Koolituse jooksul esitatakse 9 iseseisvat tööd, mille kohta annab koolitaja osalejale tagasisidet.

Kursuse sisu
kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;
majandustehingute kirjendamine kontode abil;
dokumendinõuded, registritesse kandmine;
kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine;
müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites;
käibemaksu arvestus;
põhivara arvestuse pidamine;
töötasu arvestuse algdokumendid. Tasude maksustamine ja väljamaksmine;
maksudeklaratsioonide täitmine;
raamatupidamist reguleerivad õigusaktid; Raamatupidamise Toimkonna juhendid RTJ –d;
finantsinstrumendid;
põhivarad ja nendelt kulumi arvestus;
majandusüksuse varud, nende arvestus;
ostjatega arvestus;
lühi- ja pikaajalised kohustised, eraldised;
bilansi ja kasumiaruande koostamine
omakapitali arvestus; majandusaasta aruanne, auditeerimine;
finantsanalüüs, hinnakujundus, tasuvuspunkt;
juhtimisarvestus - juhtimisarvestuse terminoloogia;
kuluarvestussüsteemid ja –meetodid;
kululiigid, kulukohad, kulukandjad, finantsplaneerimine, analüüs.
Muu info
Koolitus toimub täies mahus e-õppekeskkonnas Moodle, kus osaleja saab valida materjalide läbimiseks endale sobiliku aja ja tempo. Antud keskkonda on üles laetud loetavad materjalid, mis tuleb läbi töötada ja mille põhjal esitada püstitatud ülesanded. Kõikidele iseseisvatele töödele annab koolitaja personaalselt tagasisidet ning soovi korral on võimalik saada konsultatsiooni veebi teel. Koolitus ei toimu reaalajas ning tegemist ei ole videokoolitusega.
Lõpetajale elektrooniline tunnistus.

Loe lähemalt

Asutus:
Reiting PR OÜ
Aadress:
Kastani 39, Tartu
Kontaktisik:
Hellika Rohtmets
Telefon:
5332 6481
E-post:
E-post
Veebileht:
https://www.reiting.ee/