Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Tööalane
  • Koolitus
  • Tööalane

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga

Kastani 39, Tartu

vaata kaarti

T 05. märts 2024 | 09:30 - N 20. juuni 2024

2 525,40 €

Sihtgrupp
Kursus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Kursuse sisu
Raamatupidamiskursus (80 tundi auditoorset tööd, 40 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 40 tundi iseseisvat tööd):

raamatupidamise sisseseadmine ja finantsarvestuse korraldamine
kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;
majandustehingute kirjendamine, dokumendinõuded, arvestuspõhimõtted;
raamatupidamist reguleerivad õigusaktid;
varude ja varade arvestus, bioloogiliste varade arvestus;
põhivarade arvestuse pidamine, amortiseerimise arvestus;
import, eksport tehingud;
laenud ja kohustised – lühiajalised ja pikaajalised kohustised;
maksundus - käibemaks, palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõtlusega mitteseotud kulud, maksuriskid, maksude deklareerimine;
töötajatega seotud arvestused – töötasu, sh keskmise töötasu arvestuspõhimõtted
töölähetus;
sõiduauto kasutamise kord;
tulude ja kulude arvestamine;
aruandlus - bilansi ja kasumiaruande koostamine
rahavoogude aruanne, omakapitali arvestus; majandusaasta aruanne, auditeerimine;
ülevaade raamatupidamisprogrammidest;
FIE raamatupidamine;
juhtimisarvestus; kuluarvestussüsteemid;
kululiigid, kulukohad, kulukandjad, finantsplaneerimine, analüüs

Raamatupidamise juhendatud praktika (60 tundi praktikat õppekeskkonnas):
raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;
raamatupidamisdokumentide töötlemine;
igakuiste raamatupidamise aruannete koostamine;
majandusaasta aruanne

Muu info
Hinna sees digitaalsed materjalid ja kohvipausid
Lõpetajale digitunnistus või tõend.

Loe lähemalt

Asutus:
Reiting PR OÜ
Aadress:
Kastani 39, Tartu
Kontaktisik:
Hellika Rohtmets
Telefon:
5332 6481
E-post:
E-post
Veebileht:
https://www.reiting.ee/