Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Tööalane
  • Koolitus
  • Tööalane

Sekretär-assistendi ABC

Kastani 39, Tartu; veebis

vaata kaarti

N 19. sept 2024 | 09:30 - R 20. dets 2024

555,10 €

Sihtgrupp
Oodatud on huvilised, kes soovivad täiendada oma varasemalt omandatud algteadmisi bürootööst või omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-assistendi tööst.

Kursuse sisu
Etikett ja ettevõtte esindamine - 7 auditoorset tundi
käitumine erinevates kultuurides
kirjalike pöördumiste vormistamine
riietuse etikett töökohal, kohtumiste korraldamise hea tava

Suhtlemise- ja koostööoskused - 6 tundi auditoorset tööd
peamised suhtlemise etapid
kontaktioskus ja usaldussuhte loomine
suhtlemistehnikaid enese väljendamiseks
kuulamine ja eneseavamine
kuulamistõkked
täissõnumi moodustamine
ChatGPT kasutamine kontoritöös – 4 auditoorset tundi ja 1 tund praktikat õppekeskkonnas

sissejuhatus tehisintellekti maailma
ChatGPT-s teksti genereerimine
kuidas esitada ChatGPT-s küsimusi
sisu loomine ChatGPT-s
Sissejuhatus kujundusprogrammi Canva - 2 auditoorset tundi ja 4 tundi praktikat õppekeskkonnas

mis on Canva ja kuidas kasutada
sissejuhatus lihtsamatesse kujundusvõtetesse
erinevad mallid ja nende kohandamine
Konfliktijuhtimine ja läbirääkimised – 5 auditoorset tundi ja 1 tund praktikat õppekeskkonnas

kultuuri ja väärtuste mõju konflikti tekkes, nendega arvestamine läbirääkimistes
konfliktide lahendamise strateegiad
läbirääkimiste põhialused ja strateegia valik
olulisemate läbirääkimiste strateegiate taktikalised valikud
läbirääkimiste etapid
erinevate suhtlemistehnikate kasutamine
praktilised harjutused keeruliste olukordade lahendamisel
Praktiline dokumendihaldus - 10 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi praktikat õppekeskkonnas:

organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid, vormistamine, kohustuslikud rekvisiidid
dokumendi paber- ja elektrooniline vorm
dokumendiloetelu. Sarjade moodustamine
dokumentide säilitusaegade määramine: seadusandluse nõuete ja organisatsiooni vajaduste arvestamine
dokumendiloetelu kinnitamine ning muutmise kord
dokumendiringlus
tööjaotus dokumendihalduse valdkonnas
erinevate dokumendiliikide koostamise, registreerimise ning kasutamise protseduurid
dokumendihaldussüsteemide tutvustus ning töö põhimõtted
andmekaitse
küberturvalisus;
digivahendite kasutamise kokkulepped
ülevaade TTOS-st ja TTOS-i alusel välja antud Vabariigi Valitsuse ning sotsiaalministri määrustest ja seadustest
tööohutuse eest vastutavad isikud töökeskkonnas
tööandja ja töötaja kohustused, õigused
Pilvelahendused ja –teenused kontoritöös – 2 auditoorset tundi, 4 tundi praktikat õppekeskkonnas
arukalt ja turvaliselt ülemaailmses arvutivõrgus
ülevaade enamlevinud pilveteenustest
andmekorje
enamlevinud online-suhtlusvahend
Arhiivihaldus ja digitaalne arhiveerimine - 5 tundi auditoorset tööd ning 1 tund praktikat õppekeskkonnas:
dokumentide süstematiseerimine
nõuded dokumentide arhiveerimisele
arhiivitarvikud
digitaalne arhiveerimine
arhiiviseadus ja arhiivieeskiri, arhiivihaldust käsitlevad standardid
Koolituse hind sisaldab kohvi/teed küpsiseid ja elektroonseid materjale.
Edukale lõpetajale väljastatakse digitunnistus.

Loe lähemalt

EST
Asutus:
Reiting PR OÜ
Aadress:
Kastani 39, Tartu
Kontaktisik:
Hellika Rohtmets
Telefon:
5332 6481
E-post:
E-post
Veebileht:
https://www.reiting.ee/