Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Tööalane
  • Koolitus
  • Tööalane

Sekretär-assistendi ABC

Kastani 39, Tartu

vaata kaarti

K 28. veebr 2024 | 09:30 - R 17. mai 2024

555,10 €

Sihtgrupp
Oodatud on huvilised, kes soovivad täiendada oma varasemalt omandatud algteadmisi bürootööst või omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-assistendi tööst.

Kursuse sisu
Etikett ja ettevõtte esindamine - 7 auditoorset tundi
käitumine erinevates kultuurides
kirjalike pöördumiste vormistamine
riietuse etikett töökohal, kohtumiste korraldamise hea tava.

Suhtlemise- ja koostööoskused - 6 tundi auditoorset tööd
peamised suhtlemisoskused ja suhtlemise etapid
kontaktioskus ja usaldussuhte loomine;
suhtlemistehnikaid enese väljendamiseks
kuulamine ja eneseavamine;
kuulamistõkked;
täissõnumi moodustamine.
ChatGPT kasutamine kontoritöös – 4 auditoorset tundi ja 1 tund praktikat õppekeskkonnas

sissejuhatus tehisintellekti maailma;
ChatGPT-s teksti genereerimine;
kuidas esitada ChatGPT-s küsimusi
loovsisu loomine ChatGPT-s
Sissejuhatus kujundusprogrammi Canva - 2 auditoorset tundi ja 4 tundi praktikat õppekeskkonnas

mis on Canva ja kuidas seda kasutada;
sissejuhatus lihtsamatesse kujundusvõtetesse;
erinevad mallid ja nende kohandamine.
Konfliktijuhtimine ja läbirääkimised – 5 auditoorset tundi ja 1 tund praktikat õppekeskkonnas

kultuuri ja väärtuste mõju konflikti tekkes, nendega arvestamine läbirääkimistes;
konfliktide lahendamise strateegiad;
läbirääkimiste põhialused ja strateegia valik
olulisemate läbirääkimiste strateegiate taktikalised valikud; plussid ja miinused;
läbirääkimiste etapid;
erinevate suhtlemistehnikate kasutamine;
praktilised harjutused keeruliste olukordade lahendamisel.
Praktiline dokumendihaldus - 10 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi praktikat õppekeskkonnas:

organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid, vormistamine, kohustuslikud rekvisiidid;
dokumendi paber- ja elektrooniline vorm;
dokumendiloetelu. Sarjade moodustamine;
dokumentide säilitusaegade määramine: seadusandluse nõuete ja organisatsiooni vajaduste arvestamine;
dokumendiloetelu kinnitamine ning muutmise kord;
dokumendiringlus;
tööjaotus dokumendihalduse valdkonnas;
erinevate dokumendiliikide koostamise, registreerimise ning kasutamise protseduurid;
dokumendihaldussüsteemide tutvustus ning töö põhimõtted
andmekaitse dokumendihalduses;
küberturvalisus;
digivahendite kasutamise kokkulepped;
ülevaade TTOS-st ja TTOS-i alusel välja antud Vabariigi Valitsuse ning sotsiaalministri määrustest ja seadustest;
tööohutuse eest vastutavad isikud töökeskkonnas;
tööandja ja töötaja kohustused, õigused.
Pilvelahendused ja –teenused kontoritöös – 2 auditoorset tundi, 4 tundi praktikat õppekeskkonnas
arukalt ja turvaliselt ülemaailmses arvutivõrgus
ülevaade enamlevinud pilveteenustest
andmekorje
enamlevinud online-suhtlusvahend
Arhiivihaldus ja digitaalne arhiveerimine - 5 tundi auditoorset tööd ning 1 tund praktikat õppekeskkonnas:

dokumentide süstematiseerimine;
nõuded dokumentide arhiveerimisele;
milliseid arhiivitarvikuid kasutada;
digitaalne arhiveerimine;
arhiiviseadus ja arhiivieeskiri, arhiivihaldust käsitlevad standardid;
Koolituse hind sisaldab kohvi/teed, kergeid suup

Loe lähemalt

EST
Asutus:
Reiting PR OÜ
Aadress:
Kastani 39, Tartu
Kontaktisik:
Hellika Rohtmets
Telefon:
5332 6481
E-post:
E-post
Veebileht:
https://www.reiting.ee/