Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Keeleõpe
  • Koolitus
  • Keeleõpe

Soome keel veidi oskajale A1.2

Tartu Rahvaülikool

vaata kaarti

T 10. sept 2024 | 19:00 - T 17. dets 2024 | 20:30

Mine ostma (294 €)

Kursus sobib neile, kes on läbinud Soome keel algajatele 0>A1.1, aga ka kõigile teistele, kel on soome keelest juba mõningased algteadmised.

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes lihtsates suhtlussituatsioonides.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Kursuse teemad ja sõnavara:

Koti ja asuminen – Kodu ja elamine
Matkustaminen – Reisimine
Ruokakaupassa ja kahvilassa – Poes ja kohvikus

Keeleteadmised:

Järgarvud
Käändsõnatüübid
Kohakäänded
Osastav kääne ainsuses ja mitmuses
Tegusõnade astmevaheldus

Õppematerjalid:

Suomen mestari 1 (peatükid 6-9)

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsamaid tekste või teha grammatikaharjutusi.

A1 tase soome keeles omandatakse kahe kursuse läbimisel:

Soome keel 0>A1.1 (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
Soome keel A1.2 (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)

Loe lähemalt

EST
Asutus:
Tartu Rahvaülikool
Aadress:
Vaksali 7, Pepleri 4
Kontaktisik:
Tartu Rahvaülikool
Telefon:
7361337; 7427742
E-post:
E-post
Veebileht:
https://rahvaylikool.ee