Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Tööalane
  • Koolitus
  • Tööalane

Teeninduskoolitus toetavale personalile

Kastani 39, Tartu

vaata kaarti

R 16. veebr 2024 | 09:30 - R 17. mai 2024

1 220 €

Sihtgrupp
Koolitus sobib kõigile, kes soovivad omandada professionaalse ja kaasaegse (kliendi)teeninduse alaseid teadmisi. Oodatud on nii alustavad, kui ka juba teenindus- või administratiivses valdkonnas töötavad inimesed.

Teeninduse olemus ja mõiste, kutse-eetika. Eetikakoodeks - 6 auditoorset tundi
Etikett ja ettevõtte esindamine - 7 auditoorset tundi
käitumine erinevates kultuurides;
kirjalike pöördumiste vormistamine;
riietuse etikett töökohal, kohtumiste korraldamise hea tava.
Tööalane korrektne eesti keel - 7 auditoorset, 8 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 3 tundi iseseisvat tööd

eesti õigekeele reeglid;
keeleabi;
kirjakeele normide uuendused;
sõnastus ja lausendusvead;
uudissõnad.
Meeskonnatöö - 6 auditoorset tundi

eduka meeskonnatöö põhimõtted;
erinevate meeskonnaliikide dünaamika;
grupikäitumise põhimõtted.
Suhtlemis- ja koostööoskused - 6 auditoorset tundi

eduka suhtlemise reeglid;
eneseväljenduse peamised põhimõtted;
kuulamistõkked ja eduka kuulamise reeglid.
Toimetulek keeruliste klientidega ja stressisituatsioonidega - 6 auditoorset tundi

konfliktide tekkimise, kujunemise ja lahendamise üldised seaduspärasused;
lahkarvamuste lahendamise strateegiad
Eduka kliendisuhtluse ja müügi võtmetegevused - 18 auditoorset ja 2 tundi iseseisvat tööd

teenindaja rolli ettevõtte esindajana;
erinevad kliendid ja nende ootused;
müügimeeskonna toimimise põhimõtted;
kliendisuhte loomine ja hoidmine;
kliendi rahulolu kujunemise tegurid ning rahulolu mõõtmise põhimõtteid
Mõjusa e-kirja ja müügipakkumise koostamine - 6 auditoorset ja 2 tundi iseseisvat tööd

e-kirja kirjutamise põhireeglid;
e-kirja kliendile atraktiivsemaks muutmine;
müügipakkumise koostamine vastavalt sihtgrupile.
Teeninduskultuur ja teeninduse kvaliteet - 5 auditoorset tundi

teeninduskultuur, kasutatav sõnavara, mõisted;
teeninduskultuuri areng ja tänased suunad;
teenindusühiskonna mõiste;
teeninduspädevused;
teenindusprotsess;
teeninduskultuur ja teenindusmõttelaad;
hea klienditeeninduse olemus ning kliendikeskse teeninduse põhireeglid;
teeninduse kvaliteeti mõjutavad tegurid (usaldusväärsus, kiirus, pädevus, firma maine, suhtlus kliendiga, turvalisus);
kes annab teeninduse kvaliteedile lõpliku hinnangu ja kuidas teeninduse kvaliteet määrab tulemuse?
Enesejuhtimine - 6 auditoorset tundi

sisemise stressijuhtimise taktikat;
rahuliku meele säilitamine keerulistes suhtlussituatsioonides
Muu info
Kasuta võimalust - magus tutvumishind 1000 € + km (tavahind 1170 € + km)!

Koolituse hind sisaldab kohvi/teed, kergeid suupisteid ja elektroonilisi materjale.

Edukale lõpetajale väljastatakse digitunnistus.

Loe lähemalt

EST
Asutus:
Reiting PR OÜ
Aadress:
Kastani 39, Tartu
Kontaktisik:
Hellika Rohtmets
Telefon:
5332 6481
E-post:
E-post
Veebileht:
https://www.reiting.ee/