Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Keeleõpe
  • Koolitus
  • Keeleõpe

Vene keel algajatele 0-A1.1

Tartu Rahvaülikool

vaata kaarti

T 06. veebr 2024 | 18:45 - T 30. aprill 2024 | 20:15

Mine ostma (294 €)

Vene keele algkursus neile, kes pole varem vene keelt õppinud.

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada keeleoskust, et tulla toime lihtsates igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Teemad:

Vene tähestik, hääldamine ja kirjatähed
Tutvumine, tervitamine, hüvastijätt. Kuidas läheb?
Isikuandmed (nimi, vanus, rahvus, keelteoskus)
Elukutse
Minu asjad
Minu perekond
Minu hobi ja vaba aeg

Grammatikateemad:

Nimisõna ja omadussõna grammatiline sugu
Isikulised asesõnad, omastavad asesõnad (kelle oma?)
Tegusõnade olevik, tegusõnade pööramine, eritegusõnade pööramine
Küsisõna kus?
Küsisõna kelle oma?
Küsisõna mida? (nt mida loen, mida vaatan)
Arvsõnad
Nimisõnade akusatiiv

Kursuse maht:
Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 26 tundi auditoorset tööd ja 14 tundi iseseisvat tööd).
Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lühikesi tekste või teha grammatikaharjutusi.

Kasulik teave

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Loe lähemalt

EST
Asutus:
Tartu Rahvaülikool
Aadress:
Vaksali 7, Pepleri 4
Kontaktisik:
Tartu Rahvaülikool
Telefon:
7361337; 7427742
E-post:
E-post
Veebileht:
https://rahvaylikool.ee