Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Keeleõpe
  • Koolitus
  • Keeleõpe

Vene keel veidi õppinutele A1.2

Zoom

vaata kaarti

E 02. okt 2023 | 17:30 - E 15. jaan 2024 | 19:00

Mine ostma (286 €)

Kursusele on oodatud kõik huvilised! Kursuse eesmärk on arendada vene keele oskust A1-tasemel.

Veebikursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid. Tunnis kasutatakse erinevaid interaktiivseid tegevusi.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.
Teemad:

Elukoht (kodu, mööbel, kodutehnika, naabrid, värvid, iseloom)
Kontor (tüüpiline päev kontoris)
Poes ja restoranis (toiduained, joogid, riided, jalatsid, stiil ja mood, riietumiskood, raha, müüjaga suhtlemine, kohvikus ja restoranis, söögi tellimine)
Kontaktandmed

Grammatikateemad:

Tegusõnade olevik ja minevik, modaalverbid, nimisõnade mitmus, määrsõnad, omadussõnad, prepositsiooni kääne, genitiiv kääne, instrumentaal kääne, omadussõnade akusatiiv, küsimused: kus, milline, kuidas, millega, kellega, ilma milleta, kellena?
Õppematerjal

Dolmatova O., Novacav E. «Тока Ру А1», 2017
Степаненко В., Нахабина М., Кольовска Е., Плотникова О. «Привет, Россия! Элементарный уровень», 2020
Чернышов С., Чернышова А. «Поехали! Начальный курс, часть 1.1», 2019
Чернышов С., Чернышова А. «Поехали! Начальный курс: часть 1.2», 2019
YouLang õppematerjalid
õpetaja õppematerjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 26 tundi auditoorset tööd ja 14 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lühikesi tekste või teha grammatikaharjutusi.

Loe lähemalt

EST RUS
Asutus:
Tartu Rahvaülikool
Aadress:
Pepleri 4, Tartu
Kontaktisik:
Tartu Rahvaülikool
Telefon:
7361337; 7427742
E-post:
E-post
Veebileht:
https://rahvaylikool.ee