Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Avalike ürituste ja koosolekute registreerimineSoovides korraldada Tartus avalikku üritust on eelnevalt vajalik see linnavalitsuse kultuuriosakonnas (Raekoja pl 12, II korrus; tel 736 1355) registreerida vastavalt avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõuetele.

Avaliku ürituse registreerimiseks tuleb aegsasti:

1. Veenduda, et samal ajal ja kohas ei ole juba registreeritud mõnda teist üritust (selleks vt tabelit). Soovitav võtta ühendust kultuuriosakonnaga ning broneerida vajadusel juba varasemalt aeg ja koht.

2. Vormistada ürituse registreerimise teade ((pdf) . Soovitav on kasutada avaliku ürituse teate ettevalmistatud vormi.

NB! Kindlasti salvestage fail enne selle täitmist oma arvutisse.

3. Esitada teade koos vajalike lisadokumentidega (inventari asendiplaan ja liiklusskeem) kultuuriosakonda. Teade tuleb kultuuriosakonnale esitada vähemalt kümme tööpäeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva, kuid mitte varem kui kuus kuud enne ürituse toimumist. Teade tuleb esitada osakonnale vähemalt kakskümmend tööpäeva enne avaliku ürituse toimumist, kuid mitte varem kui kuus kuud enne ürituse toimumist, kui avaliku ürituse kestvus on 3 päeva või enam või avalikku üritust soovitakse pidada tööpäeval ajavahemikul 8.00-17.00 Vabaduse puiestee, Munga, Ülikooli, Vanemuise ja Uueturu tänavatega piirneval alal ning kui avaliku ürituse eeldatav osavõtjate arv on 500 inimest või enam.

4. Saada kultuuriosakonnast peaspetsialisti otsusega luba ürituse pidamise kohta, mis on linnapoolseks nõusolekuks ürituse korraldamisel.

Seejärel teha reklaami ja sisestada oma sündmus Tartu Kultuuriaknasse siit ning korraldada hea üritus!

Kui tegemist on avaliku koosolekuga korrakaitseseaduse § 58 lg 2 mõttes – inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust – tuleb see registreerida korrakaitseseaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/KorS) § 67 järgi kohalikus prefektuuris hiljemalt neli tööpäeva, kuid mitte varem kui kolm kuud enne koosoleku pidamise päeva, kui:
1) selle pidamine nõuab liikluse ümberkorraldamist või
2) see on kavas pidada väljaspool hoonet või kogunemiseks ette nähtud rajatist ja selle pidamiseks on kavas püstitada telk, lava, tribüün või muu suuremõõtmeline konstruktsioon või kasutada heli- või valgustusseadmeid.

Teated saata aadressile louna@politsei.ee. Kui avalikku koosolekut planeeritakse mõned tunnid enne selle toimumist, tuleks sellest teavitada lühinumbrile 110.

Täpsemalt vaadata avaliku koosoleku registreerimisest politsei koduleheküljel!

Ürituse ja koosoleku teate vormid

Avaliku koosoleku registreerimise teate soovituslik vorm (docx)

Avaliku ürituse registreerimise teate soovituslik vorm (pdf)

Projektilaagri korraldamise taotlus (rtf)

Digitaalselt allkirjastatud avaliku ürituse teated saata aadressile lennart.puksa@raad.tartu.ee

Paberkandjal tuua avaliku ürituse teade Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonda, mis asub aadressil Raekoja plats 12, 2 korrus, ruum 206. Teadete blankette on võimalik täita ka kohapeal.

Lisainfo:
Lennart Puksa
kultuuriosakonna peaspetsialist
Tartu Linnavalitsus
T: 736 1355, 5854 0214
E: lennart.puksa@raad.tartu.ee
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31